Declarație de confidențialitate pentru candidați


Prezenta declarație de confidențialitate („Declarația”) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile vacante ale companiei Just Eat Takeaway.com sau ale uneia dintre Companiile afiliate JET (în continuare denumite „JET”). 

La JET, ne angajăm să protejăm confidențialitatea tuturor celor care fac parte din comunitatea noastră. Acest lucru înseamnă că vom proteja informațiile personale ale candidaților noștri. Prin urmare, JET respectă cerințele legislației aplicabile în materie de confidențialitate și protecția datelor atunci când prelucrează date cu caracter personal. Operatorul de date pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal este Just Eat Takeaway.com Group B.V. și/sau Compania afiliată JET (inclusiv companiile subsidiare Just Eat Takeaway.com N.V.). 

Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm și de ce
Date cu caracter personal, denumite în această Declarație și „Datele tale”, înseamnă orice informație sau set de informații în baza cărora putem, în mod direct sau indirect, să te identificăm personal, în special prin referire la un element de identificare, de ex., prenumele și numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, CV-ul, o scrisoare de recomandare etc. Acestea nu includ datele din care a fost eliminată identitatea (date anonime).

1. Procesul de depunere a candidaturii
JET prelucrează date cu caracter personal despre tine deoarece ți-ai depus candidatura pentru un post vacant în cadrul JET. Prelucrăm aceste date pentru procesul de selecție și sperăm să îți urăm bun venit pe viitor în calitate de angajat JET. Temeiul juridic pentru această prelucrare este reprezentat de faptul că depunerea candidaturii tale este considerată o solicitare de a face demersuri înainte de încheierea unui contract (contractul de muncă), pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne urmări interesele legitime și/sau orice alt temei juridic permis în conformitate cu regulamentul privind protecția datelor aplicabil. Acolo unde este impus sau permis potrivit legii, putem prelucra datele tale cu caracter personal în baza consimțământului tău. Dacă ne bazăm pe consimțământul tău ca temei juridic pentru prelucrarea Datelor tale, îți poți retrage consimțământul în orice moment.

JET apreciază diversitatea și incluziunea. Egalitatea de șanse la ocuparea forței de muncă înseamnă că oferim tratament egal tuturor candidaților. Pentru a asigura egalitatea de șanse la ocuparea forței de muncă, astfel cum este permis sau impus de legislația locală, putem colecta date cu caracter personal în acest scop.

Prelucrăm doar datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi prin intermediul site-ului web, al formularului de candidatură, al CV-urilor trimise sau prin alte mijloace pe parcursul procesului de candidatură. Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume 
 • Detalii de identificare
 • Date de contact
 • Detaliile adresei
 • Detalii privind încadrarea în muncă
 • Detalii educaţionale
 • Documente de identificare
 • Detalii privind dreptul de muncă (dacă este cazul)
 • Detalii privind familia (dacă este cazul)

La cererea ta, îți vom oferi sprijin și asistență prin intermediul echipelor de recrutare a talentelor și al canalelor noastre de comunicare. Conform preferințelor tale, te vom contacta prin apel telefonic, telefon sau e-mail, pentru a-ți furniza informații cu privire la candidatura ta și pentru a-ți onora solicitările. Dacă ți-ai exprimat interesul față de recomandări personalizate privind oportunitățile de locuri de muncă, te putem informa cu privire la oportunitățile de angajare disponibile în cadrul JET. 

2. Evaluări ale candidaturii

JET îți poate solicita să efectuezi o evaluare în timpul procesului de candidatură. Aceste evaluări sunt realizate pentru a înțelege mai bine competențele tale. Răspunsurile tale în cadrul evaluărilor vor fi evaluate, posibil în mod automat (pentru mai multe informații, consultă secțiunea dedicată procesului decizional automatizat) și în baza evaluării, se va lua decizia privind candidatura ta. Temeiul juridic pentru această prelucrare este faptul că apreciem aceste evaluări ca fiind necesare pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract (contractul de muncă). JET poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal pentru evaluări:


 • Nume
 • Detalii de identificare (dacă este cazul)
 • Date de contact
 • Date de evaluare

3. Cercetare privind satisfacția candidaților

Pentru a ne asigura că serviciile noastre sunt aliniate preferințelor tale și pentru a ne îmbunătăți serviciile și platformele, JET te poate aborda pentru a desfășura cercetări, cum ar fi, dar fără a se limita la, sondaje. Îți trimitem aceste tipuri de comunicări numai cu consimțământul tău prealabil, cu excepția cazului în care acest lucru nu este necesar potrivit legislației aplicabile. Participarea la această cercetare este complet voluntară. Dacă nu dorești să primești aceste sondaje, te poți dezabona de la ele din mesajele însoțitoare. JET poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal în scopuri de cercetare:


 • Nume
 • Date de contact
 • Informațiile cu care s-a contribuit la cercetare 

4. Verificarea antecedentelor și/sau a recomandărilor

Pe parcursul procesului de candidatură, JET îți poate solicita să furnizezi informații pentru sau să îți verifice antecedentele și/sau recomandările. Aceste verificări sunt realizate numai dacă este permis potrivit legii și dacă JET consideră că acest lucru este necesar pentru postul pentru care ți-ai depus candidatura. Temeiul juridic pentru această prelucrare este reprezentat de faptul că depunerea candidaturii tale este considerată o solicitare de a face demersuri înainte de încheierea unui contract (contractul de muncă), pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne urmări interesele legitime și/sau orice alt temei juridic permis în conformitate cu regulamentul privind protecția datelor aplicabil. Acolo unde este impus sau permis potrivit legii, putem prelucra datele tale cu caracter personal în baza consimțământului tău. Dacă ne bazăm pe consimțământul tău ca temei juridic pentru prelucrarea Datelor tale, îți poți retrage consimțământul în orice moment. JET poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal în aceste scopuri:


 • Nume 
 • Date de identificare (dacă este cazul)
 • Date de contact 
 • Detaliile adresei (dacă este cazul)
 • Detalii educaționale (dacă este cazul)
 • Documente de identificare (dacă este cazul)
 • Detalii privind antecedentele (penale) (dacă este cazul)
 • Detalii de referință (dacă este cazul)

5. Informațiile pe care JET le poate colecta prin intermediul altor surse 

În măsura permisă de legislația aplicabilă, pe lângă canalele noastre de recrutare sau site-urile noastre web de cariere, putem obține informații despre tine și din alte surse, cum ar fi prin intermediul interacțiunilor tale cu angajații JET sau cu terțe părți, cum ar fi recrutori, agenții de recrutare, LinkedIn sau alte site-uri web de pe Internet (sub rezerva notificărilor de confidențialitate ale respectivelor terțe părți). Temeiul juridic pentru această prelucrare este reprezentat de faptul că depunerea candidaturii tale este considerată o solicitare de a face demersuri înainte de încheierea unui contract (contractul de muncă), pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne urmări interesele legitime și/sau orice alt temei juridic permis în conformitate cu legislația privind protecția datelor aplicabilă. Acolo unde este impus sau permis potrivit legii, cu consimțământul tău. Dacă ne bazăm pe consimțământul tău ca temei juridic pentru prelucrarea Datelor tale, îți poți retrage consimțământul în orice moment.

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal în cadrul candidaturii tale pentru un post vacant la JET:


 • Nume 
 • Detalii de identificare
 • Date de contact
 • Detalii privind încadrarea în muncă
 • Date de evaluare (dacă este cazul) 

6. Statistici

De asemenea, JET poate utiliza datele tale cu caracter personal pentru a putea analiza utilizarea ta a aplicațiilor JET, astfel încât să putem îmbunătăți aplicațiile pe care le utilizezi pe parcursul procesului de candidatură. Temeiul juridic pentru această operațiune de prelucrare este faptul că aceasta este necesară pentru urmărirea unui interes legitim al JET (analiză și raportare), astfel cum este definit în legislația aplicabilă (locală). Acolo unde este impus sau permis potrivit legii, prelucrăm datele tale cu caracter personal în baza consimțământului tău. Dacă ne bazăm pe consimțământul tău ca temei juridic pentru prelucrarea Datelor tale, îți poți retrage consimțământul în orice moment. De asemenea, prelucrăm datele pe care ni le furnizezi în mod indirect, deoarece JET utilizează module cookie în scopuri funcționale, statistice și de marketing. Te rugăm să consulți Declarația privind modulele cookie pentru mai multe informații pe această temă.

7. Vizitele în incintele JET

Dacă vizitezi incintele noastre, din motive de securitate și în conformitate cu cerințele locale, îți putem înregistra Datele prin video sau alte sisteme sau dispozitive de supraveghere electronică, digitală sau wireless (de ex., CCTV). Temeiul juridic pentru această operațiune de prelucrare este faptul că aceasta este necesară pentru urmărirea unui interes legitim al JET, astfel cum este definit în regulamentul privind protecția datelor aplicabil. 

Scopuri suplimentare
Vom utiliza datele tale cu caracter personal numai în scopurile descrise mai sus, cu excepția cazului în care considerăm în mod rezonabil că este necesar să le utilizăm dintr-un alt motiv, iar acest motiv este compatibil cu scopul inițial. Dacă dorim să utilizăm datele în alte scopuri, vom lua măsurile necesare pentru a te informa, în conformitate cu importanța modificărilor pe care le efectuăm. Te rugăm să reții că putem prelucra informațiile tale personale fără cunoștința sau consimțământul tău, în conformitate cu regulile de mai sus, dacă acest lucru este impus de legislația aplicabilă.

Procesul decizional automatizat și crearea de profiluri
În scopurile descrise mai sus, putem utiliza procese decizionale automatizate și/sau crearea de profiluri. Procesul decizional automatizat are loc atunci când un sistem electronic utilizează informații personale pentru a lua o decizie fără intervenție umană. În circumstanțe limitate, cu consimțământul tău explicit scris, atunci când acest lucru este impus de legislația aplicabilă privind protecția datelor și atunci când există măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor tale, vom utiliza procesul decizional automatizat. 

Nu vei face obiectul unor decizii care vor avea un impact semnificativ asupra ta doar în baza procesului decizional automatizat, cu excepția cazului în care avem un temei juridic pentru a face acest lucru și te-am înștiințat în acest sens. Atunci când un astfel de proces decizional automatizat și/sau crearea de profiluri duce la o decizie negativă în ceea ce te privește și nu ești de acord cu aceasta, ne poți contacta prin intermediul formularului nostru de confidențialitate. Vom prevedea apoi reevaluarea situaţiei.

Vârsta
Site-ul nostru web și posturile vacante nu sunt destinate persoanelor definite drept minori potrivit legilor locale aplicabile și nici nu intenționăm să colectăm date cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului web care nu au vârsta legală definită. Cu toate acestea, nu suntem în măsură să verificăm vârsta vizitatorilor sau a candidaților. Prin urmare, sfătuim părinții și/sau tutorii legali să monitorizeze activitățile online ale copiilor lor, pentru a preveni colectarea datelor cu caracter personal ale acestora fără consimțământul părinților. În cazul în care considerați că am colectat date cu caracter personal ale unui minor fără consimțământ, vă rugăm să ne contactați prin intermediul formularului nostru de confidențialitate. Vom prevedea apoi la ștergerea acestor date.

Partajarea cu alte persoane
JET poate colabora cu alte companii din cadrul grupului JET și cu alte terțe părți pentru a efectua prelucrarea descrisă mai sus. 

Aceste companii din cadrul grupului și terțele părți vor prelucra datele tale cu caracter personal în numele nostru (în calitate de persoane împuternicite de operatorul datelor) sau în calitate de operatori autonomi de date și vor avea acces la datele tale cu caracter personal în scopurile descrise în prezenta declarație de confidențialitate. Solicităm companiilor din cadrul grup și terțelor părți să le protejeze în conformitate cu standardele expuse în această declarație de confidențialitate și luăm măsuri adecvate potrivit legislației aplicabile privind protecția datelor, pentru a garanta același nivel de protecție și confidențialitate a datelor tale cu caracter personal.  

De asemenea, vom partaja datele tale cu alți operatori de date terți, dacă acest lucru este adecvat sau impus de legislația sau regulamentul aplicabil(ă) (inclusiv un ordin judecătoresc) sau atunci când considerăm că divulgarea este necesară pentru exercitarea, constatarea sau apărarea drepturilor legale sau pentru protejarea intereselor vitale ale oricărei persoane. Acești operatori terți pot include agenții de aplicare a legii. 

De asemenea, putem divulga Datele tale oricărei companii sau potențial cumpărător al tuturor sau a majorității activelor noastre în legătură cu orice vânzare sau transfer al acestor active.

Datele tale cu caracter personal pot fi partajate cu următoarele părți:


 • Companiile afiliate, subsidiare JET și/sau companiile din cadrul grupului JET
 • Furnizorii de programe software
 • Partenerii de implementare
 • Firmele de sondaje privind satisfacţia
 • Consilierii profesioniști
 • Organismele de aplicare a legii, de reglementare și/sau agențiile guvernamentale
 • Potențialii cumpărători
 • Orice altă parte, cu condiția să îți fi exprimat consimțământul pentru divulgare

Site-uri web terțe
Site-ul nostru web poate include link-uri către site-uri web terțe. Atunci când accesezi aceste site-uri web terțe, ține cont de faptul că fiecare astfel de site are propria sa politică de confidențialitate. Deși JET selectează cu atenție site-urile web către care oferă link-uri, nu ne putem asuma responsabilitatea pentru modul în care acestea gestionează datele tale cu caracter personal.

Unde sunt trimise datele tale 
Îți putem transfera datele cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE). Aceasta poate include transferarea datelor sau accesarea acestora din alte jurisdicții, incluzând jurisdicții care pot să nu ofere un nivel de protecție echivalent cu cel al legislației tale locale și/sau al legislației privind protecția datelor. Atunci când transferăm date cu caracter personal în afara SEE vom ține cont de toate obligațiile statutare aplicabile relevante pentru transferurile datelor cu caracter personal, iar acolo unde nu este în vigoare o decizie a Comisiei Europene (CE) privind caracterul adecvat, ne vom baza pe garanții corespunzătoare, inclusiv clauzele contractuale standard aprobate de CE. Am implementat garanții corespunzătoare asemănătoare pentru furnizorii noștri de servicii terți și îți pot fi oferite date suplimentare, la cerere.

Cât timp îți păstrăm datele
Vom păstra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate, inclusiv pentru a îndeplini orice cerințe legale, financiare sau de raportare. Pentru a stabili perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de prejudicii provocate de utilizarea sau divulgarea neautorizată a datelor tale cu caracter personal, scopurile pentru care îți prelucrăm datele cu caracter personal, dacă putem îndeplini scopurile respective prin alte mijloace și cerințele legale, contractuale sau asemănătoare aplicabile pentru păstrarea datelor tale cu caracter personal.

În unele situații putem anonimiza datele tale cu caracter personal astfel încât acestea să nu mai fie asociate cu tine, caz în care putem utiliza aceste informații fără o notificare prealabilă. 

Drepturi, întrebări sau plângeri
Te informăm că, în ceea ce privește datele cu caracter personal, îți poți exercita drepturile prevăzute de legislația aplicabilă privind protecția datelor, care pot include: 


 • Dreptul de a fi informat(ă): obții informații despre colectarea și utilizarea de către noi a datelor tale cu caracter personal. 
 • Dreptul de acces: obții acces la datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine, obții informații despre modul în care datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, în anumite condiții, obții o copie a datelor tale cu caracter personal supuse prelucrării. 
 • Dreptul de a verifica exactitatea datelor tale cu caracter personal: soliciți rectificarea dacă oricare dintre datele tale cu caracter personal deținute de noi sunt inexacte, incomplete sau necesită o actualizare. 
 • Dreptul de a fi uitat(ă): în anumite circumstanțe, ai dreptul de a ne solicita să ștergem sau să eliminăm în alt mod datele tale cu caracter personal pe care le deținem. 
 • Dreptul la restricționarea (respectiv, prevenirea) prelucrării datelor tale cu caracter personal: dacă sunt întrunite cerințele, nu vom prelucra datele tale cu caracter personal în niciun alt scop în afară de stocarea acestora.
 • Dreptul de a te opune utilizării de către noi a datelor tale cu caracter personal într-unul sau mai multe scopuri specifice:  vom înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal la cererea ta, dacă prelucrăm datele tale cu caracter personal pe baza unui alt temei juridic decât consimțământul.
 • Dreptul de a retrage consimțământul: dacă ne bazăm pe consimțământul tău ca temei juridic pentru utilizarea datelor tale cu caracter personal, ai libertatea de a-ți retrage consimțământul în orice moment. Solicitarea ta nu va prejudicia legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului acordat înainte de retragere.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dacă ne-ai furnizat date cu caracter personal în mod direct, le utilizăm cu consimțământul tău sau pentru executarea unui contract, iar datele respective sunt prelucrate folosind mijloace automatizate, ne poți solicita o copie a acestor date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și prelucrabil automat (dacă este fezabil din punct de vedere tehnic) pentru a le reutiliza pentru un alt serviciu sau altă activitate comercială, în numeroase cazuri.
 • Drepturile privind procesul decizional automatizat și crearea de profiluri. 
 • Dreptul de a depune o plângere: ai dreptul de a înainta o plângere în fața autorității competente pentru protecția datelor. Cu toate acestea, am aprecia oportunitatea de a soluționa noi înșine problemele tale, așadar te rugăm să ne contactezi mai întâi pe noi.

Pentru a-ți exercita drepturile, te rugăm să ne contactezi prin intermediul formularului nostru de confidențialitate.

Te rugăm să reții că aceste comunicări prin e-mail nu sunt întotdeauna sigure. Prin urmare, nu include informații sensibile în e-mail-urile pe care ni le adresezi.

Vom depune toate eforturile pentru a răspunde solicitării tale la timp și în mod gratuit, cu excepția cazului în care ar necesita un efort disproporționat. În anumite cazuri, îți putem solicita să îți confirmi identitatea înainte de a putea da curs solicitării tale.

Este important ca datele tale cu caracter personal să fie păstrate exacte și actualizate. Dacă oricare dintre datele cu caracter personal pe care le deținem despre tine se modifică, te rugăm să ne informezi atât timp cât suntem în posesia acestor date. Dacă partajezi cu noi date ale altor persoane, este responsabilitatea ta să colectezi aceste date în conformitate cu cerințele legale locale. De exemplu, trebuie să informezi persoanele respective, ale căror date ni le furnizezi, despre conținutul acestei Declarații și să obții consimțământul lor prealabil.

Dacă ai orice alte întrebări sau reclamații cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, vom fi bucuroși să vorbim cu tine. De asemenea, ne-ar face plăcere să ne contactezi dacă ai sfaturi sau sugestii privind modul în care ne putem îmbunătăți politica privind confidențialitatea. Pentru mai multe informații despre utilizarea de către noi a datelor tale cu caracter personal sau despre exercitarea drepturilor tale, astfel cum este descris mai sus, te rugăm să contactezi Biroul de protecție a datelor al Grupului prin intermediul formularului nostru de confidențialitate sau al datelor de contact indicate mai jos.

Securitate
JET acordă o deosebită importanță protecției datelor tale și ia măsurile adecvate pentru a împiedica utilizarea necorespunzătoare, pierderea, accesarea neautorizată, publicarea nedorită sau modificarea inadecvată. În cazul în care consideri totuși că datele tale nu sunt protejate în mod corespunzător sau dacă există dovezi de utilizare abuzivă, te rugăm să ne contactezi la adresa security@justeattakeaway.com

Actualizări aduse acestei notificări de confidențialitate
Putem actualiza periodic această declarație de confidențialitate ca răspuns la modificările legale, progresele tehnice sau evoluțiile comerciale. În momentul actualizării Declarației de confidențialitate vom lua măsurile adecvate pentru a te informa, în conformitate cu importanța modificărilor efectuate. În cazul în care este solicitat de legislația privind protecția datelor, vom obține consimțământul tău pentru orice modificări semnificative aduse prezentei Declarații de confidențialitate. 

Te încurajăm să verifici periodic această Declarație de confidențialitate pentru cele mai recente informații despre practicile noastre privind confidențialitatea. Vom păstra versiunile anterioare ale Declarației noastre într-o arhivă pentru ca tu să le poți examina.

Contactează-ne
Dacă ai întrebări sau preocupări cu privire la această Declarație și/sau cu privire la practicile noastre privind confidențialitatea, te rugăm să ne contactezi prin intermediul formularului nostru de confidențialitate sau contactând Responsabilul cu protecția datelor:

Responsabilul cu protecția datelor Takeaway.com - Takeaway.com Group B.V.
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Țările de Jos

Această declarație de confidențialitate poate fi actualizată și a fost actualizată ultima dată pe data de 02-05-2022.