Oświadczenie o ochronie prywatności dla aplikantów


Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych osób, które ubiegają się o objęcie wolnych stanowisk pracy w Takeaway.com. Takeaway.com ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i wysoko ceni sobie Państwa prywatność. Z tego względu Takeaway.com spełnia przepisy zawarte w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego

Takeaway.com przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ dokonali Państwo zgłoszenia na otwartą ofertę pracy w Takeaway.com. Dane te przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu selekcji i mamy nadzieję, że powitamy Państwa w przyszłości jako pracownika firmy Takeaway.com. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest fakt, iż uznajemy Państwa aplikację za wniosek do podjęcia odpowiednich kroków przed zawarciem umowy (umowa o pracę) zgodnie z RODO.

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które samodzielnie nam Państwo dostarczą za pośrednictwem strony internetowej, formularza zgłoszeniowego, przesłanych życiorysów lub listów motywacyjnych bądź przy użyciu innych środków w ramach procesu składania aplikacji. Przetwarzamy następujące dane:

-    Imię i nazwisko
-    Szczegółowe dane osobowe
-    Dane adresowe
-    Dane kontaktowe
-    Dane dotyczące edukacji i doświadczenia
-    Dane dotyczące oceny (jeśli dotyczy)

Oprócz tego przetwarzamy Państwa dane, które udostępniają nam Państwo pośrednio, ponieważ Takeaway.com wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. [Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie.] 

Jak długo przechowujemy Państwa dane
Takeaway.com nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zbierane były Państwa dane. Z tego względu Państwa dane osobowe są utrzymywane do 4 tygodni od uzupełnienia Państwa aplikacji. Mimo wszystko pytamy Państwa, czy możemy wykorzystywać Państwa dane w celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby przyszłych ofert pracy. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na użycie tych danych w przyszłości, zachowamy je przez okres do 1 roku. 

Udostępnianie danych innym osobom
Takeaway.com nie będzie wysyłać Państwa danych osobom trzecim i będzie wydawać te dane osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, w celach analitycznych i marketingowych lub w celu spełniania obowiązku ustawowego. Ostrożnie dobieramy tego rodzaju osoby trzecie, aby mieć pewność bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. 

Możemy dzielić się Państwa danymi z następującymi stronami:
-    Agencje pracy tymczasowej
-    Dostawcy oprogramowania
-    Partnerzy w dziedzinie wdrażania
-    Platformy reklamowe (np. Google lub Facebook)

Jeśli wybrałeś nasz Spersonalizowany pakiet plików cookie, możemy udostępniać Twoje dane osobowe w formie pseudonimizowanej platformom stron trzecich, takim jak Google lub Facebook, w celu utworzenia „Custom Audiences”. Takie platformy wyświetlają spersonalizowane reklamy oparte na tych Custom Audiences. Zawsze możesz zrezygnować z tych reklam, zmieniając nasz Niezbędny pakiet plików cookie.

Zawieramy umowy o przetwarzaniu danych z firmami, które przetwarzają Państwa dane w naszym imieniu w celu zapewnienia tego samego poziomu bezpieczeństwa i poufności w zakresie Państwa danych. Takeaway.com zachowuje odpowiedzialność w przypadku tego przetwarzania. 

Przegląd, korekta i usuwanie Państwa danych osobowych
Mają Państwo prawo do dostępu, usuwania i, w razie potrzeby, korygowania wszystkich swoich danych osobowych, które zebraliśmy. Jeśli uznają Państwo, że zgromadziliśmy dane osobowe dotyczące Państwa bez ważnego powodu lub jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe nie są istotne dla Państwa aplikacji, prosimy się z nami kontaktować.  Aby podjąć dowolny z powyższych kroków, proszę kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem privacy-concerns@takeaway.com. Takeaway.com odpowie na Państwa zapytanie możliwie najszybciej i nie później niż w ciągu czterech tygodni.

Proszę pamiętać o tym, że w przypadku wniosku o usunięcie danych, nie będziemy w stanie przetworzyć Państwa aplikacji. 

Wskazówki, pytania i skargi
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania lub skargi na temat przetwarzania swoich danych osobowych, z chęcią pomożemy. Czekamy również na informację od Państwa, jeśli mają Państwo wskazówki lub sugestie na temat ulepszeń w zakresie naszej polityki prywatności.

Bezpieczeństwo
Takeaway.com poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki w celu zwalczania nadużyć, utraty, nieupoważnionego dostępu, niepożądanej publikacji oraz nieprawidłowych modyfikacji. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane są wciąż nieodpowiednio chronione lub doszło do ewidentnego nadużycia, proszę kontaktować się z nami mailowo pod adresem security-concerns@takeaway.com. 

Organ zajmujący się ochroną danych osobowych
Oprócz możliwości zgłoszenia skargi u nas, mają Państwo również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych. Mogą Państwo skontaktować się z tym organem w tej sprawie.

Dane kontaktowe 

Adres głównej siedziby:
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
E-mail: privacy-concerns@takeaway.com
Tel: +31 (0)53-4805866
Faks: +31 (0)53-4805861

Dane kontaktowe specjalisty ds. ochrony danych osobowych 
Specjalista ds. ochrony danych osobowych Takeaway.com/ Komisja ds. ochrony prywatności – Takeaway.com Group B.V.
Do wiadomości Daniel Bos & Sophie Versteege
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
privacy-concerns@takeaway.com
+31 202107000

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może podlegać aktualizacji i było aktualizowane po raz ostatni dnia 06-04-2020 r.