Oświadczenie o ochronie prywatności – kandydaci 


W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności („Oświadczenie”) wyjaśniono, w jaki sposób spółka Takeaway.com Group B.V. oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone („JET”, „my”, „nas”, „nasz” itp.) gromadzą, wykorzystują, ujawniają i w inny sposób przetwarzają dane osobowe kandydatów ubiegających się o pracę w JET.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego 

Dane osobowe, w niniejszym Oświadczeniu zwane również „Twoimi danymi”, oznaczają wszelkie informacje lub zestawy informacji, na podstawie których możemy – bezpośrednio lub pośrednio – określić Twoją tożsamość, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora typu imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. Nie obejmuje to danych, w których elementy wskazujące na tożsamość zostały usunięte (dane anonimowe). 

Gromadzimy Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, zarówno podczas spotkań twarzą w twarz, jak i elektronicznie za pośrednictwem wirtualnych spotkań lub formularzy.

W firmie JET bardzo poważnie podchodzimy do ochrony prywatności wszystkich osób w społeczności i chcielibyśmy poinformować Cię – za pośrednictwem niniejszego Oświadczenia – o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu składania aplikacji i rekrutacji w JET, a także o sposobach i celach przetwarzania informacji.


 
     1. Proces aplikacji 

JET przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ ubiegasz się o pracę w JET. Przetwarzamy Twoje dane w procesie selekcji i mamy nadzieję, że w przyszłości będziesz naszym pracownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest fakt, iż traktujemy Twoją aplikację jako wniosek o podjęcie określonych kroków przed zawarciem umowy (umowy o pracę) w celu umożliwienia nam wywiązania się ze zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów. Może też obowiązywać inna podstawa prawna zgodna z obowiązującymi przepisami w dziedzinie ochronie danych. W prawnie dopuszczalnym zakresie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Jeśli działamy w oparciu o Twoją zgodę (traktowaną jako podstawa prawna), możesz ją wycofać w dowolnym momencie.

JET stara się zapewniać różnorodność i włączenie. Równe szanse zatrudnienia oznaczają, że jednakowo traktujemy wszystkich kandydatów. W celu zapewnienia równych szans w zatrudnieniu w zakresie dozwolonym lub wymaganym na mocy przepisów miejscowych możemy gromadzić wrażliwe dane osobowe lub dane dotyczące płci.

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe przekazane za pośrednictwem witryny internetowej, formularza zgłoszeniowego, CV lub w inny sposób w procesie aplikacji. Możemy przetwarzać następujące dane osobowe w celach opisanych powyżej:

​​​​​​
 • Imię i nazwisko
 • Dane identyfikacyjne 
 • Dane kontaktowe 
 • Dane adresowe 
 • Informacje o zatrudnieniu 
 • Informacje o wykształceniu 
 • Dokumenty identyfikacyjne 
 • Informacje o prawie do pracy (jeśli dotyczy) 
 • Dane dot. rodziny (jeśli dotyczy) 
 • Dane dot. płci (jeśli wyrazisz zgodę) 

Na Twoją prośbę zaoferujemy Ci wsparcie i pomoc zespołów rekrutacyjnych oraz możliwość korzystania z naszych kanałów komunikacji. Będziemy kontaktować się z Tobą telefonicznie lub e-mailowo, zależnie o Twoich preferencji, celem informowania Cię o sprawach związanych z aplikacją i złożonymi wnioskami. Jeśli wyraziłeś zainteresowanie spersonalizowanymi ofertami pracy, możemy informować Cię o dostępnych możliwościach zatrudnienia w spółce JET. 

     2. Ewaluacja w procesie aplikacji 

JET może przeprowadzić ewaluację Twojej kandydatury w procesie aplikacji. Ewaluacja kandydatów pozwala nam lepiej poznać ich kompetencje. Twoje odpowiedzi na pytania będą oceniane. Może się to odbywać w sposób automatyczny (więcej informacji na ten temat w rozdziale o automatycznym podejmowaniu decyzji). Na podstawie ewaluacji podjęta zostanie zostanie decyzja dotycząca Twojej kandydatury. Podstawą prawną przetwarzania informacji jest tu fakt, iż ewaluacja kandydata jest niezbędna do podjęcia określonych kroków przed zawarciem umowy (umowy o pracę). Możemy przetwarzać następujące dane osobowe w celach opisanych powyżej:


 • Imię i nazwisko 
 • Dane identyfikacyjne (jeśli dotyczy) 
 • Dane kontaktowe 
 • Wyniki ewaluacji 

     3. Badanie satysfakcji kandydatów 

Ponieważ chcemy, aby nasze usługi odpowiadały Twoim preferencjom, i zależy nam na ulepszaniu naszych usług i platform, możemy zwrócić się do Ciebie z prośbą o udział w badaniu takim jak ankieta lub sondaż. Tego rodzaju wiadomości wysyłamy wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą, chyba że nie jest to konieczne na mocy obowiązującego prawa. Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny. Jeśli nie chcesz otrzymywać ankiet, możesz z nich zrezygnować, klikając odpowiedni link w nadesłanej wiadomości. Możemy przetwarzać następujące dane osobowe w celach opisanych powyżej:


 • Imię i nazwisko 
 • Dane kontaktowe
 • Wyniki sondaży 

     4. Sprawdzenie historii zatrudnienia i/lub referencji 

W ramach procesu aplikacji JET może poprosić Cię o podanie informacji dotyczących historii zatrudnienia lub referencji. Może również samodzielnie zweryfikować te informacje. Czynności kontrolne tego rodzaju podejmujemy tylko wtedy, gdy pozwala na to prawo, a spółka JET stoi na stanowisku, iż jest to warunek podjęcia zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest fakt, iż traktujemy Twoją aplikację jako wniosek o podjęcie określonych kroków przed zawarciem umowy (umowy o pracę) w celu umożliwienia nam wywiązania się ze zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów. Może też obowiązywać inna podstawa prawna zgodna z obowiązującymi przepisami w dziedzinie ochronie danych. W prawnie dopuszczalnym zakresie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Jeśli działamy w oparciu o Twoją zgodę (traktowaną jako podstawa prawna), możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Możemy przetwarzać następujące dane osobowe w celach opisanych powyżej:


 • Imię i nazwisko 
 • Dane identyfikacyjne (jeśli dotyczy) 
 • Dane kontaktowe 
 • Dane adresowe (jeśli dotyczy) 
 • Informacje o wykształceniu (jeśli dotyczy) 
 • Dokumenty identyfikacyjne (jeśli dotyczy) 
 • Informacje o historii zatrudnienia (z uwzględnieniem karalności) 
 • Referencje (jeśli dotyczy) 

     5. Informacje pozyskiwane przez JET z innych źródeł 

W prawnie dopuszczalnym zakresie możemy pozyskiwać informacje na Twój temat nie tylko za pośrednictwem naszych kanałów rekrutacji lub witryn internetowych dotyczących zatrudnienia, ale także z innych źródeł takich jak: Twoje interakcje z pracownikami JET, strony trzecie, np. rekruterzy, agencje rekrutacyjne, platformy mediów społecznościowych typu LinkedIn, ewentualnie inne witryny internetowe (z zastrzeżeniem powiadomień o ochronie prywatności, publikowanych przez rzeczone strony trzecie). Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest fakt, iż traktujemy Twoją aplikację jako wniosek o podjęcie określonych kroków przed zawarciem umowy (umowy o pracę) w celu umożliwienia nam wywiązania się ze zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów. Może też obowiązywać inna podstawa prawna zgodna z obowiązującymi przepisami w dziedzinie ochronie danych. Twoja zgoda – w przypadkach, w których jest to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów. Jeśli działamy w oparciu o Twoją zgodę (traktowaną jako podstawa prawna), możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Możemy przetwarzać następujące dane osobowe w celach opisanych powyżej:


 • Imię i nazwisko 
 • Dane identyfikacyjne 
 • Dane kontaktowe 
 • Informacje o zatrudnieniu 
 • Wyniki ewaluacji (jeśli dotyczy) 

     6. Analityka 

JET może wykorzystywać Twoje dane osobowe celem analizowania tego, jak korzystasz z aplikacji JET i/lub narzędzi podmiotów zewnętrznych wykorzystywanych w organizacji JET, jak również z myślą o poprawie aplikacji/narzędzi, z których korzystasz, oraz – w stosownych przypadkach – monitorowaniu Twoich wyników pracy. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest potrzeba realizacji uzasadnionego interesu JET (analiza i raportowanie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W prawnie dopuszczalnym zakresie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Jeśli działamy w oparciu o Twoją zgodę (traktowaną jako podstawa prawna), możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Ponadto przetwarzamy dane, które przekazujesz nam pośrednio, korzystając z naszych plików cookie w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Oświadczeniu o plikach cookie

     7. Wizyty w zakładach JET 

Jeśli odwiedzisz nas w jednym z naszych zakładów, możemy zarejestrować Twoje dane osobowe przy pomocy systemów wideo, cyfrowych, elektronicznych lub bezprzewodowych, np. kamer przemysłowych. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest potrzeba realizacji uzasadnionego interesu JET zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie ochrony danych. 

     8. Zapobieganie nieprawidłowościom i wpisywanie na czarną listę 

Przetwarzamy również dane osobowe w celu zapobiegania nieprawidłowościom oraz innym formom nieodpowiedniego korzystania z naszych usług. Możemy odrzucić kandydata, który zachowuje się w niewłaściwy sposób (np. używa dyskryminującego lub niegrzecznego języka, cechuje go seksizm lub rasizm, posługuje się fałszywymi dokumentami, zachowuje się niegrzecznie lub nieprofesjonalnie itp.) w toku procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest realizacja uzasadnionego interesu JET (zapobieganie oszustwom) lub wypełnianie zobowiązań prawnych. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w celu zapobiegania nieprawidłowościom, to:


 • Imię i nazwisko 
 • Dane kontaktowe 
 • Informacje o urządzeniu 
 • Adres IP 
 • Informacje o przeglądarce

     9. Konkursy i kampanie 

JET może od czasu do czasu organizować konkursy lub kampanie. Twój ewentualny udział w nich jest zawsze dobrowolny i oparty na wyrażonej zgodzie. Jeśli działamy w oparciu o Twoją zgodę (traktowaną jako podstawa prawna), możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby tych konkursów lub kampanii zależą od specyfiki danego wydarzenia. 
 
Cele dodatkowe 
Zobowiązujemy się wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów opisanych powyżej, chyba że uznamy, że musimy z nich korzystać z innego powodu, a powód ten jest zgodny z celem pierwotnym. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w innym celu, podejmiemy odpowiednie środki, aby poinformować Cię o tym, stosownie do znaczenia wprowadzanych zmian. Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli będzie to wymagane na mocy obowiązującego prawa.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie 
Możemy podejmować decyzje i prowadzić profilowanie w sposób automatyczny do celów opisanych powyżej. Automatyczne podejmowanie decyzji ma miejsce, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podejmowania decyzji bez ingerencji człowieka. Gdy podejmujemy decyzje automatycznie, wdrażamy odpowiednie środki zapewniające ochronę Twoich praw. 

Nie będziesz podlegać decyzjom, które będą miały na Ciebie znaczący wpływ, wyłącznie w oparciu o automatyczne podejmowanie decyzji, chyba że będziemy mieć do tego podstawę prawną i wtedy stosownie Cię o tym poinformujemy. Jeśli będziesz chciał wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w ten sposób, możesz skontaktować się z nami, korzystając z Formularza ochrony prywatności. Następnie dokonamy ponownej oceny sytuacji i/lub przekażemy więcej informacji na temat powodów i sposobu podejmowania decyzji w sposób automatyczny.


Wiek 
Nasza witryna internetowa i oferty pracy nie są przeznaczone dla osób uznawanych za niepełnoletnie na mocy obowiązujących przepisów miejscowych. Nie zamierzamy też gromadzić danych osobowych osób odwiedzających witrynę internetową, które są niepełnoletnie w myśl obowiązującego prawa. Nie jesteśmy jednak w stanie weryfikować wieku odwiedzających lub kandydatów. Dlatego radzimy rodzicom i/lub opiekunom prawnym monitorowanie aktywności dzieci w internecie celem niedopuszczenia do tego, aby ich dane osobowe zostały pozyskane bez zgody rodziców. Jeśli uważasz, że zgromadziliśmy dane osoby niepełnoletniej bez wymaganej zgody, skontaktuj się z nami, korzystając z Formularza ochrony prywatności. W takiej sytuacji usuniemy przedmiotowe informacje.


Transfer danych 
JET może współpracować z innymi spółkami z grupy JET oraz innymi stronami trzecimi w związku z przetwarzaniem danych, o którym mowa powyżej. 

Spółki z grupy JET i strony trzecie mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające lub niezależni administratorzy danych (ewentualnie jako podmioty określone w odpowiedni sposób we właściwym prawodawstwie w dziedzinie ochrony danych – mowa tu w szczególności o odpowiednikach administratorów i podmiotów przetwarzających), którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu. Wymagamy od spółek z grupy JET i podmiotów zewnętrznych zabezpieczania danych zgodnie z normami określonymi w niniejszym Oświadczeniu. Podejmujemy też odpowiednie środki zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, gwarantujące taki sam poziom ochrony i poufności informacji. 

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe innym stronom trzecim, jeśli jest to potrzebne lub wymagane na mocy obowiązujących przepisów lub regulacji (mowa tu m.in. o nakazach sądowych i wnioskach organów prawnych) lub jeżeli uznamy, że ujawnienie przedmiotowych informacji jest niezbędne w związku z wykonaniem, ustanowieniem lub obroną praw tudzież w celu ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby. Do zewnętrznych administratorów danych zaliczamy organy ścigania. 

Poza tym możemy ujawnić Twoje dane osobowe dowolnej firmie lub potencjalnemu nabywcy wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów w związku z ich zbyciem lub przeniesieniem.


Osoby i podmioty, którym możemy udostępniać Twoje dane:

 • Podmioty stowarzyszone, podmioty zależne i/lub spółki należące do grupy JET
 • Dostawcy oprogramowania, w tym dostawcy programów komputerowych, hostingu, wsparcia aplikacji, dostaw, logistyki, bezpieczeństwa informacji itp. 
 • Partnerzy wdrożeniowi 
 • Firmy prowadzące ankiety/sondaże satysfakcji klientów 
 • Profesjonalni konsultanci (w tym firmy rekrutacyjne) 
 • Organy ścigania, rządowe lub regulacyjne (w tym towarzystwa ubezpieczeniowe, agencje wizowe i urzędy podatkowe) 
 • Potencjalni nabywcy 
 • Inne podmioty, pod warunkiem że wyraziłeś zgodę na ujawnienie swoich danych 

Zewnętrzne witryny internetowe 
Na naszej witrynie internetowej mogą znajdować się łącza/linki do zewnętrznych witryn internetowych. Jeśli będziesz uzyskiwał do nich dostęp, pamiętaj, że każda witryna powinna stosować własne oświadczenie o ochronie prywatności. Chociaż JET dokłada wszelkich starań, aby uważnie wybierać witryny internetowe, do których odsyła, nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki przetwarzają one Twoje dane osobowe.

Gdzie wysyłane są Twoje dane 
Jeśli przebywasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Izraela, Australii, Nowej Zelandii i Kanady, pamiętaj, że możemy przetwarzać i/lub przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG, Izrael, Australię, Nową Zelandię i Kanadę. Możemy je przekazywać do innych obszarów administracyjnych lub uzyskiwać do nich dostęp z innych obszarów administracyjnych, które nie koniecznie zapewniają taki poziom ochrony jak Twój kraj („kraje niezapewniające adekwatnej ochrony”). W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG, Izrael, Australię, Nową Zelandię i Kanadę będziemy brać pod uwagę wszelkie obowiązki ustawowe związane z przekazywaniem informacji, zaś w krajach niezapewniających adekwatnej ochrony zobowiązujemy się wdrażać odpowiednie zabezpieczenia, w tym zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne lub inne, zgodne z prawem mechanizmy w myśl obowiązujących przepisów o ochronie danych. 

Niezależnie od stosowanych przez nas zabezpieczeń, gdy Twoje dane są przekazywane do kraju niezapewniającego adekwatnejochrony, mogą one podlegać przepisom prawa kraju, w którym są przechowywane, i mogą podlegać ujawnieniu organom rządowym, sądom lub organom ścigania bądź organom regulacyjnym takiego innego kraju, zgodnie z przepisami prawa tego kraju.


Jak długo przechowujemy Twoje dane 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, w których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość informacji, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, w których przetwarzamy dane, to, czy możemy je osiągnąć za pomocą innych środków, jak również obowiązujące wymogi prawne, umowne lub podobne dotyczące przechowywania danych osobowych.

W niektórych przypadkach możemy anonimizować dane osobowe, tak aby nie można było określić na ich podstawie Twojej tożsamości. Dane poddane anonimizacji możemy wykorzystywać bez dalszego powiadamiania Cię. 


Prawa, pytania lub skargi 
Informujemy, że w odniesieniu do danych osobowych przysługują Ci określone prawa przewidziane w przepisach o ochronie danych – m.in. prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania informacji na podstawie zgody udzielonej przed wycofaniem), a także prawo do złożenia skargi na ręce organu nadzorczego.


Warto pamiętać, że komunikacja e-mailowa nie zawsze jest bezpieczna. W związku z tym prosimy nie zamieszczać danych wrażliwych w wysyłanych do nas e-mailach.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twój wniosek terminowo i bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, w których wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku. Być może będziemy musieli Cię poprosić o zweryfikowanie Twojej tożsamości, zanim rozpatrzymy złożony wniosek.

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, poinformuj nas o niej (dotyczy to całego okresu, w którym przechowujemy Twoje dane). Jeśli udostępniasz nam dane innych osób, masz obowiązek gromadzenia ich zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi. Powinieneś na przykład poinformować osoby, których dane nam przekazujesz, o treści niniejszego Oświadczenia i uzyskać najpierw ich zgodę.


W razie jakichkolwiek innych pytań lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych z przyjemnością skontaktujemy się z Tobą. Chcielibyśmy również dowiedzieć się, czy masz jakieś wskazówki lub sugestie dotyczące ewentualnego ulepszenia naszej polityki prywatności. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o swoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach, które nakreślono powyżej, skontaktuj się z nami, korzystając z Formularza ochrony prywatności lub poniższych danych kontaktowych.
 
Bezpieczeństwo 
Spółka JET poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych i dlatego podejmuje odpowiednie środki na rzecz ich zabezpieczania przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnieniem i nieautoryzowaną modyfikacją. 

Wewnątrz JET maksymalnie ograniczamy dostęp do Twoich danych. Zapewniamy go pracownikom wyłącznie na zasadzie wiedzy koniecznej. 

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są odpowiednio chronione lub istnieją przesłanki wskazujące na ich niewłaściwe użycie, skontaktuj się z nami, korzystając z Formularza ochrony prywatności

Aktualizacje niniejszego Oświadczenia 
Możemy okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. W przypadku aktualizacji niniejszego Oświadczenia podejmiemy odpowiednie środki, aby stosownie Cię o nich poinformować – stosownie do znaczenia wprowadzonych zmian. Jeśli wymagać tego będą obowiązujące przepisy o ochronie danych, zobowiązujemy się uzyskać Twoją zgodę na wszelkie istotne zmiany w niniejszym Oświadczeniu. 

Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Poprzednie wersje naszego Oświadczenia przechowujemy w archiwum do wglądu.

W zakresie, w jakim obowiązują inne wersje językowe niniejszego dokumentu, w przypadku sprzeczności między zagraniczną wersją językową a wersją angielską znaczenie nadrzędne ma ta druga.


Skontaktuj się z nami
Jeżeli będziesz miał pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Oświadczenia i/lub naszych praktyk w obszarze ochrony prywatności, prosimy o skorzystanie z Formularza ochrony prywatności lub nawiązanie kontaktu z Biurem Inspektora Ochrony Danych tutaj

Inspektor ochrony danych Takeaway.com – Takeaway.com Group B.V. 
Piet Heinkade 61 
1019 GM Amsterdam 
Holandia 

Niniejsze Oświadczenie podlega aktualizacjom. Data ostatniej aktualizacji: 8 marca 2023 roku.