Privacyverklaring voor sollicitantenIn deze privacyverklaring (“Verklaring”) wordt uitgelegd hoe Takeaway.com Group B.V. en de dochter- en gelieerde ondernemingen ervan (“JET”, “wij”, “ons” of “onze”) persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en op een andere manier verwerken en deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten die solliciteren naar vacatures bij JET.


Welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom 

Persoonsgegevens, in deze Verklaring ook wel “je gegevens” genoemd, heeft betrekking op alle informatie of een verzameling informatie aan de hand waarvan wij je direct of indirect persoonlijk kunnen identificeren, met name aan de hand van een identificatie, zoals een naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).  

We verzamelen je gegevens rechtstreeks bij jou, of dat nu persoonlijk is of elektronisch via virtuele vergaderingen of formulieren.

Bij JET zetten wij ons in om de privacy van iedereen in de gemeenschap te beschermen en willen wij je via deze Verklaring informeren over de persoonsgegevens die worden verwerkt als onderdeel van de sollicitatie- en wervingsprocedure bij JET, de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken en de doelen van de verwerking.


     1. Sollicitatieprocedure

JET verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je hebt gesolliciteerd op een vacature bij JET. Wij verwerken je gegevens voor de selectieprocedure en hopelijk om je in de toekomst als medewerker van JET te kunnen verwelkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat wij je sollicitatie beschouwen als een verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (arbeidsovereenkomst), voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze legitieme belangen na te streven, en/of enige andere rechtsgrond die op een andere manier is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke verordening over de gegevensbescherming. Wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is, kunnen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming. Als wij op je toestemming vertrouwen als rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je je toestemming op elk moment intrekken.

JET waardeert diversiteit en inclusie. Gelijke arbeidskansen betekent dat wij alle sollicitanten een gelijke behandeling bieden. Om gelijke arbeidskansen te garanderen zoals toegestaan of vereist door de lokale wetgeving, kunnen wij voor dit doel gevoelige persoonsgegevens of gegevens over gender verzamelen.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen:


 • Naam 
 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Adresgegevens
 • Gegevens over de werkgeschiedenis
 • Educatieve gegevens
 • Identificatiedocumenten
 • Gegevens over recht op werk (indien van toepassing)
 • Familiegegevens (indien van toepassing)
 • Geslacht (met je toestemming)

Op je verzoek bieden wij je ondersteuning en bijstand via talentwervingsteams en onze communicatiekanalen. Op basis van je voorkeuren zullen wij contact met je opnemen via telefoon of e-mail om je informatie te verstrekken over je sollicitatie en om aan je verzoeken te voldoen. Als je interesse hebt getoond in gepersonaliseerde aanbevelingen voor vacatures, kunnen wij je op de hoogte brengen van beschikbare vacatures binnen JET. 

     2. Beoordelingen van sollicitaties

JET kan je vragen om een beoordeling uit te voeren tijdens de sollicitatieprocedure. Deze beoordelingen worden uitgevoerd om een goed begrip te krijgen van je bekwaamheden. Je antwoorden op beoordelingen worden geëvalueerd, mogelijk op een geautomatiseerde manier (zie voor meer informatie het gedeelte over geautomatiseerde besluitvorming), en op basis van de evaluatie wordt er een beslissing over je sollicitatie genomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat wij de beoordelingen als noodzakelijk beschouwen om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (arbeidsovereenkomst). Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen:


 • Naam
 • Identificatiegegevens (indien van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Gegevens uit de beoordeling

    3. Onderzoek naar tevredenheid van de sollicitant

Om ervoor te zorgen dat onze diensten zijn afgestemd op je voorkeuren en om onze diensten en platforms te verbeteren, kan JET je benaderen om onderzoek uit te voeren, zoals, maar niet beperkt tot, enquêtes. Wij sturen je dit soort communicatie alleen met je voorafgaande toestemming, tenzij dit niet noodzakelijk is op grond van de toepasselijke wetgeving. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als je deze enquêtes niet wilt ontvangen, kun je je hiervoor afmelden in de begeleidende berichten. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen:


 • Naam
 • Contactgegevens
 • Inbreng voor het onderzoek 

     4. Antecedentenonderzoek en/of referentiecontrole

Tijdens de sollicitatieprocedure kan JET je vragen informatie te verstrekken voor het uitvoeren van een antecedentenonderzoek en/of referentiecontrole. Deze controles worden alleen uitgevoerd als dit wettelijk toegestaan is en als JET dit noodzakelijk acht voor de functie waarop je solliciteert. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat wij je sollicitatie beschouwen als een verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (arbeidsovereenkomst), voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze legitieme belangen na te streven, en/of enige andere rechtsgrond die op een andere manier is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke verordening over de gegevensbescherming. Wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is, kunnen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming. Als wij op je toestemming vertrouwen als rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je je toestemming op elk moment intrekken. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen:


 • Naam 
 • Identificatiegegevens (indien van toepassing)
 • Contactgegevens 
 • Adresgegevens (indien van toepassing)
 • Educatieve gegevens (indien van toepassing)
 • Identificatiedocumenten (indien van toepassing)
 • Gegevens over (criminele) achtergrond (indien van toepassing)
 • Referentiegegevens (indien van toepassing)

     5. Informatie die JET kan verzamelen uit andere bronnen 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving kunnen wij, naast onze wervingskanalen of carrièrewebsites, ook informatie over jou verkrijgen uit andere bronnen, zoals via je interacties met medewerkers van JET of van derden, zoals recruiters, wervingsbureaus, platforms voor sociale media zoals LinkedIn of andere websites op het internet (met inachtneming van de privacyverklaringen van dergelijke derden). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat wij je sollicitatie beschouwen als een verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (arbeidsovereenkomst), voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze legitieme belangen na te streven, en/of enige andere rechtsgrond die op een andere manier is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke verordening inzake gegevensbescherming. Wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is, je toestemming. Als wij op je toestemming vertrouwen als rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je je toestemming op elk moment intrekken. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen:


 • Naam 
 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Gegevens over de werkgeschiedenis
 • Gegevens uit de beoordeling (indien van toepassing) 

     6. Analytics

JET kan je persoonsgegevens ook gebruiken om je gebruik van de applicaties van JET en/of tools van derden die binnen de organisatie van JET worden gebruikt te analyseren, om de door jou gebruikte applicaties/tools te verbeteren en de prestaties van deze applicaties/tools waar nodig te controleren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat het nodig is om een legitiem belang van JET (analyse en rapportage) na te streven zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. Wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is, kunnen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming. Als wij op je toestemming vertrouwen als rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je je toestemming op elk moment intrekken. Bovendien verwerken wij gegevens die je indirect aan ons verstrekt, omdat JET cookies gebruikt voor functionele, analytische en personalisatie-gerelateerde doeleinden. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie hierover.

     7. Bezoeken aan de gebouwen van JET

Als je onze gebouwen bezoekt, kunnen wij om veiligheidsredenen en in overeenstemming met lokale vereisten je bezoeken in onze gebouwen opnemen via video of andere elektronische, digitale of draadloze bewakingssystemen of apparaten (bijv. CCTV). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat het nodig is om een legitiem belang van JET na te streven zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. 

     8. Fraudepreventie en zwarte lijsten
Wij verwerken ook persoonsgegevens om fraude en andere vormen van misbruik op en via onze diensten te voorkomen, zoals het afwijzen van een sollicitant die zich tijdens het wervingsprocedure ongepast gedraagt (bijvoorbeeld discriminerend taalgebruik, seksisme, racisme, valse documenten, grof taalgebruik/gedrag of onprofessioneel gedrag of iets dergelijks). De rechtsgrond voor deze verwerkingsactiviteit is dat het nodig is om een legitiem belang van JET (fraudepreventie) na te streven of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens die voor fraudepreventie kunnen worden verwerkt zijn:


 • Naam
 • Contactgegevens
 • Informatie over het apparaat
 • IP-adres
 • Informatie over de browser

     9. Wedstrijden en campagnes

JET kan van tijd tot tijd wedstrijden of campagnes voor jou organiseren. Je deelname aan deze wedstrijden is altijd vrijwillig en gebaseerd op je toestemming. Als wij op je toestemming vertrouwen als rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je je toestemming op elk moment intrekken. De persoonsgegevens die voor deze wedstrijden en/of campagnes worden verwerkt, zijn afhankelijk van de specifieke kenmerken van die wedstrijd/campagne. 


Aanvullende doelen
Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de hierboven beschreven doelen, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen wij passende maatregelen nemen om je daarvan op de hoogte te stellen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Houd er rekening mee dat wij, in overeenstemming met de bovenstaande regels, je persoonlijke informatie kunnen verwerken zonder je medeweten of toestemming wanneer zulks door de toepasselijke wetgeving wordt vereist of toegestaan.

We kunnen je gegevens gebruiken om gegevens in geaggregeerde en/of geanonimiseerde vorm te creëren voor het uitvoeren van intern onderzoek en analyses, het verbeteren van ons sollicitatieproces en voor elk ander wettelijk toegestaan doel.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Voor de hierboven beschreven doelen kunnen wij geautomatiseerde besluitvorming en profilering gebruiken. Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonsgegevens gebruikt om een besluit te nemen zonder menselijke tussenkomst. Wij zorgen voor maatregelen om je rechten te waarborgen wanneer wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming. 

Je zult niet worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming zijn gebaseerd en aanzienlijke gevolgen voor je hebben, tenzij wij daarvoor een rechtsgrond hebben en wij je daarvan op de hoogte hebben gebracht. Als je bezwaar wilt maken tegen dit soort verwerking, kun je contact met ons opnemen via ons privacyformulier. Wij zullen de situatie dan opnieuw beoordelen en/of je meer informatie verstrekken over waarom en hoe een dergelijk geautomatiseerd besluit is genomen.

Leeftijd
Onze website en vacatures zijn niet bedoeld voor personen die door de toepasselijke lokale wetgeving als minderjarig worden gedefinieerd, noch zijn wij van plan persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan de vastgestelde wettelijke leeftijd. Wij kunnen echter de leeftijd van bezoekers of sollicitanten niet verifiëren. Daarom raden wij ouders en/of voogden aan de online activiteiten van hun kinderen te controleren, om te voorkomen dat hun persoonsgegevens zonder de toestemming van hun ouder(s) of voogd worden verzameld. Als je van mening bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via ons privacyformulier

Delen met anderen
JET kan samenwerken met andere bedrijven binnen de JET-groep en andere derden om de hierboven beschreven verwerking uit te voeren. 

Deze groepsbedrijven en derden kunnen je persoonsgegevens namens ons verwerken als gegevensverwerkers of als autonome verwerkingsverantwoordelijken (of in een positie zoals zo gedefinieerd of bedoeld op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; met inbegrip van concepten als het equivalent van verwerkingsverantwoordelijke of verwerker) en toegang hebben tot je persoonsgegevens voor de doelen die in deze privacyverklaring worden beschreven. Wij verlangen van groepsbedrijven en derden dat ze deze beschermen in overeenstemming met de normen die in deze privacyverklaring uiteengezet zijn en wij nemen passende maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te garanderen.  

Wij kunnen je persoonsgegevens ook delen met andere derden wanneer dit gepast of vereist is op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving (waaronder een gerechtelijk bevel of verzoek van een wettelijke autoriteit) of wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of om de vitale belangen van een persoon te beschermen. Dergelijke externe verwerkingsverantwoordelijken kunnen wetshandhavingsinstanties omvatten. 

Wij kunnen je persoonsgegevens ook bekendmaken aan een bedrijf of potentiële koper van al onze activa of een aanzienlijk deel daarvan in verband met een verkoop of overdracht van die activa.

Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen:


 • Gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en/of groepsbedrijven van JET 
 • Softwareleveranciers zoals aanbieders van software, hosting, applicatie-ondersteuning, bezorging, logistiek, informatiebeveiliging, enz.
 • Partners voor implementatie
 • Bedrijven voor tevredenheidsenquêtes
 • Professionele consultants (met inbegrip van wervingsbureaus)
 • Wetshandhavingsinstanties, overheids- of regelgevende instanties (waaronder verzekeringsmaatschappijen, visum- en belastingautoriteiten) 
 • Potentiële kopers
 • Elke andere partij op voorwaarde dat jij je toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking

Websites van derden
Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Houd er bij het openen van dergelijke websites van derden rekening mee dat elk van deze websites een eigen privacyverklaring heeft. Hoewel JET veel zorg besteedt aan de selectie van websites waarnaar wordt gelinkt, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop zij met je persoonsgegevens omgaan.

Waar je gegevens naartoe worden gestuurd 
JET is wereldwijd actief en verwerkt wereldwijd persoonsgegevens. Dat kan ertoe leiden dat je persoonsgegevens worden verwerkt in landen, waaronder de Verenigde Staten, waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van het rechtsgebied waarin je woont.

Als je je in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland, Israël, Australië of het Verenigd Koninkrijk bevindt, houd er dan rekening mee dat wij je persoonsgegevens op/naar een locatie buiten deze landen kunnen verwerken en/of overdragen. Dit kan inhouden dat de gegevens worden overgedragen naar of toegankelijk zijn vanuit andere rechtsgebieden, met inbegrip van rechtsgebieden die mogelijk geen beschermingsniveau bieden dat gelijkwaardig is aan dat van jouw lokale wetgeving en/of de wetgeving inzake gegevensbescherming (“Niet-adequaat land”). Je kunt hier de lijst van adequate landen zien zoals aangenomen door de Europese Commissie. 

Wanneer we persoonsgegevens overdragen naar een locatie buiten de landen die hier worden vermeld, houden we ons aan de toepasselijke en passende waarborgen en overdrachtsmechanismen om een veilige overdracht van je persoonsgegevens te garanderen. Wij bieden passende en adequate bescherming voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de bovengenoemde landen via een reeks overeenkomsten met onze dienstverleners op basis van standaardcontractbepalingen die zijn bepaald door de Europese Commissie (en hun goedgekeurde equivalenten voor het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland) en het kader voor gegevensbescherming EU-VS (“EU-U.S. DPF), de uitbreiding voor het Verenigd Koninkrijk bij het EU-U.S. DPF en het kader voor gegevensbescherming Zwitserland-VS (“Swiss-U.S. DPF ”), zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel (Department of Commerce). Je kunt een kopie aanvragen van de contractbepalingen die van toepassing zijn op de overdracht van je persoonsgegevens, afhankelijk van het land waarnaar je persoonsgegevens kunnen worden overgedragen.

Naast de juiste contractuele waarborgen nemen we de volgende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van je persoonsgegevens tijdens de overdracht ervan naar een locatie buiten de bovengenoemde landen, waaronder:


 • het beveiligen van persoonsgegevens tijdens de overdracht, onder meer door middel van versleuteling, alsmede in rust;
 • het verplicht stellen van trainingen met betrekking tot privacy en gegevensbeveiliging bij JET;
 • het implementeren van interne beleidslijnen en procedures om de toegang tot en het gebruik van persoonsgegevens van klanten te beperken; en
 • het beperken van ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens, behalve waar vereist door de toepasselijke wetgeving of wanneer je hebt ingestemd met de toegang. 

Je kunt contact met ons opnemen via ons privacyformulier of aan de hand van de onderstaande contactgegevens als je meer informatie nodig hebt over grensoverschrijdende gegevensoverdrachten of om kopieën van toepasselijke contractuele waarborgen aan te vragen. 


Hoe lang wij je gegevens bewaren
Als wereldwijd actieve onderneming moet JET rekening houden met verschillende lokale vereisten voor het bewaren van gegevens. Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om te voldoen aan de doelen waarvoor wij ze verzameld hebben, waaronder om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de volgende criteria:

(i) de periode die nodig is in het kader van het betreffende zakelijke doel;
(ii) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke vereiste; of
(iii) zoals raadzaam in het licht van een toepasselijke verjaringstermijn.

In het geval dat de gegevens in meer dan één bewaartermijncategorie vallen, prevaleert de categorie met de langste bewaarplicht, ongeacht  andere vereisten (zoals op het gebied van toegang, beveiliging enz.).

In sommige omstandigheden kunnen wij je persoonsgegevens anonimiseren zodat deze niet langer aan jou kunnen worden gekoppeld, in welk geval wij dergelijke informatie kunnen gebruiken zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Als je vragen hebt over de manier waarop wij je persoonsgegevens bewaren, kun je contact met ons opnemen via ons privacyformulier.

Je privacyrechten

Hoe je privacyrechten kunt uitoefenen of klachten kunt indienen

Als je vragen hebt over je privacyrechten of als je de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via ons privacyformulier of de onderstaande contactgegevens.

We zullen ons best doen om je verzoek tijdig en kosteloos in te willigen, behalve wanneer zulks een buitensporige en onevenredige inspanning vereist. In bepaalde gevallen kunnen wij je vragen om je identiteit te verifiëren voordat wij op je verzoek kunnen reageren
.
Neem voor verzoeken met betrekking tot het verwerken of delen van persoonsgegevens in verband met JET for Business contact op met de werkgever die je de JET for Business-vergoeding toekent (dit kan je werkgever, zakenpartner enz. zijn). Dat is verplicht omdat JET en de persoon die je de vergoeding toekent een afzonderlijke verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Wij stellen je ervan op de hoogte dat je met betrekking tot je persoonsgegevens de rechten kunt uitoefenen die je toekomen krachtens en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder:

Recht op toegang
Je hebt het recht om toegang te krijgen tot en geïnformeerd te worden over je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Je kunt een kopie van je persoonsgegevens aanvragen door contact met ons op te nemen.

Recht om toestemming in te trekken
Als de verwerking is gebaseerd op een toestemming, kun je je toestemming op elk moment kosteloos intrekken. Het intrekken van een toestemming kan ertoe leiden dat je onze Diensten mogelijk in beperktere mate kunt gebruiken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die we over je hebben opgeslagen, te laten corrigeren of aan te vullen door contact met ons op te nemen. Je kunt sommige van je persoonsgegevens corrigeren of bijwerken via je klantaccount.

Recht op verwijdering
Je kunt ons ook vragen om je persoonsgegevens van onze systemen te verwijderen. Wij zullen aan een dergelijk verzoek voldoen, tenzij we een krachtens de toepasselijke wetgeving een andere rechtsgrond hebben om de gegevens niet te verwijderen.

Recht om bezwaar te maken
Je kunt het recht hebben om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten gebruik van je persoonsgegevens als dergelijke gegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan noodzakelijk ten behoeve van de in deze Verklaring uiteengezette doeleinden of ter naleving van een wettelijke verplichting. Als je bezwaar maakt tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens, kan dat ertoe leiden dat je onze Diensten mogelijk in beperktere mate kunt gebruiken.

Recht op beperking van de verwerking
Je kunt ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer je verzoeken om gegevensverwijdering, om rectificatie of om bezwaar te maken in behandeling zijn en/of wanneer we geen andere wettelijke gronden hebben om je gegevens te verwerken. Dit kan er echter toe leiden dat je onze Diensten in beperktere mate kunt gebruiken.

Recht op gegevensportabiliteit
Je hebt het recht om je persoonsgegevens die in overeenstemming met deze Verklaring worden verwerkt, in een machineleesbaar formaat te ontvangen, zodat je deze gegevens kunt opslaan in een database van jouzelf of van een derde.

Recht om een klacht in te dienen 
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat door de verwerking van je persoonsgegevens een van je rechten wordt geschonden. 

Beveiliging
JET neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en daarom nemen wij passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onbevoegde wijziging. 

Binnen JET beperken wij de toegang tot je gegevens zoveel mogelijk en geven wij onze medewerkers alleen toegang tot je gegevens als ze een noodzaak tot kennisneming hebben. 

Als je van mening bent dat je persoonsgegevens niet adequaat worden beschermd of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via het privacyformulier

Updates van deze Verklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten als reactie op veranderende wettelijke, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij onze Verklaring updaten, zullen wij passende maatregelen nemen om je hiervan op de hoogte te stellen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming, zullen wij je toestemming verkrijgen voor alle materiële wijzigingen in deze Privacyverklaring. 

Wij raden je aan om deze Verklaring regelmatig door te nemen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken. Wij bewaren eerdere versies van onze Verklaring in een archief voor inzage.

Voor zover wij lokale taalversies hebben, heeft de Engelse versie van deze Verklaring voorrang in geval van conflicten of tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies.

Contact met ons opnemen
Als je vragen of zorgen hebt over deze Verklaring en/of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via ons privacyformulier of door hier contact op te nemen met ons DPO Office.

Functionaris voor gegevensbescherming van Takeaway.com - Takeaway.com Group B.V.
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Nederland

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt en is voor het laatst bijgewerkt op June 2024.