Privacy statement sollicitanten


Privacy statement sollicitanten
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die solliciteren op een vacature van Takeaway.com. Takeaway.com is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Takeaway.com houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).
 
Wat en waarom wij persoonsgegevens verwerken
Takeaway.com verwerkt jouw persoonsgegevens omdat jij hebt gesolliciteerd op een openstaande vacature van Takeaway.com. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend voor het selectieproces en om jou mogelijk in de toekomst te mogen verwelkomen als werknemer van Takeaway.com. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat wij jouw sollicitatie zien als een verzoek om maatregelen te nemen vóór de sluiting van een overeenkomst (arbeidsovereenkomst) in de zin van de GDPR.

Wij verwerken slechts persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt via de website, het sollicitatieformulier, meegestuurde cv’s en motivatiebrieven of op andere wijze tijdens het sollicitatieproces. Het gaat om de volgende gegevens:


  • Naam
  • Personalia
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens
  • Opleiding- en ervaringsgegevens
  • Assessment gegevens (voor zover van toepassing)

Daarnaast verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Takeaway.com maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. [Wij verwijzen naar ons Cookiestatement voor meer informatie hierover.] De gegevens uit de cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die je tijdens het sollicitatieproces verstrekt.
 
Hoe lang wij gegevens bewaren
Takeaway.com zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je persoonsgegevens worden daarom standaard niet langer dan 4 weken na het afronden van je sollicitatie bewaard. Wij vragen je daarnaast om een profiel aan te maken op onze website zodat we je gegevens kunnen gebruiken voor het aanbieden van vacatures waar jij mogelijk interesse in hebt. Als je een account aanmaakt, bewaren wij je gegevens maximaal 1 jaar.
 
Delen met anderen
Takeaway.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:


  • Software providers
  • Implementatie partners
  • Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus
  • Advertentie platforms (bijv. Google en Facebook)

Indien je hebt gekozen voor ons Gepersonaliseerde Cookiepakket, kunnen we je persoonsgegevens in gepseudonimiseerde vorm delen met platforms van derden zoals Google of Facebook om "Custom Audiences" te creëren. Op basis van deze Customer Audiences laten dergelijke platforms je gepersonaliseerde advertenties zien. Je kan Je altijd afmelden voor deze advertenties door over te schakelen naar ons Essentiële Cookiepakket.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Takeaway.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens
Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot privacy-concerns@takeaway.com. Takeaway.com zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Let op dat wij bij een verzoek om verwijdering van jouw persoonsgegevens niet meer in staat zijn je sollicitatie te verwerken.
 
Tips, vragen en klachten
Als je andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacy beleid.
 
Beveiliging
Takeaway.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: security-conserns@takeaway.com
 
Autoriteit persoonsgegevens
Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kan hierover contact opnemen met deze autoriteit.
 
Contactgegevens
Adres hoofdvestiging:
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
Email: privacy-concerns@takeaway.com
Tel: +31 (0)53-4805866
Fax: +31 (0)53-4805861

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
Takeaway.com Functionaris gegevensbescherming/ Privacy Council - Takeaway.com N.V.
Attn. Daniel Bos & Sophie Versteege
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
privacy-concerns@takeaway.com
+31 202107000

Dit privacy statement kan worden aangepast en is voor het laatst aangepast op 6 april 2018.