Privacyverklaring voor sollicitanten 


Deze privacyverklaring (“Verklaring”) legt uit hoe Takeaway.com Group B.V. en de dochter- en gelieerde ondernemingen ervan (“JET”, “wij”, “ons” of “onze”) persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en op een andere manier verwerken en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten die solliciteren naar vacatures bij JET.

Welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom 

Persoonsgegevens, in deze Verklaring ook wel “je gegevens” genoemd, heeft betrekking op alle informatie of een verzameling informatie aan de hand waarvan wij je direct of indirect persoonlijk kunnen identificeren, met name aan de hand van een identificatie, zoals een naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). 

We verzamelen uw gegevens rechtstreeks van u, of dat nu persoonlijk is of elektronisch via virtuele vergaderingen of formulieren.

Bij JET zetten wij ons in om de privacy van iedereen in de gemeenschap te beschermen en willen wij je via deze Verklaring informeren over de persoonsgegevens die worden verwerkt als onderdeel van de sollicitatie- en wervingsprocedure bij JET, de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken en de doelen van de verwerking.


     1. Sollicitatieprocedure 

JET verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je hebt gesolliciteerd op een vacature bij JET. Wij verwerken je gegevens voor de selectieprocedure en hopelijk om je in de toekomst als medewerker van JET te kunnen verwelkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat wij je sollicitatie beschouwen als een verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (arbeidsovereenkomst), voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze legitieme belangen na te streven, en/of enige andere rechtsgrond die op een andere manier is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke verordening over de gegevensbescherming. Wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is, kunnen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming. Als wij op je toestemming vertrouwen als rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je je toestemming op elk moment intrekken.

JET waardeert diversiteit en inclusie. Gelijke arbeidskansen betekent dat wij alle sollicitanten een gelijke behandeling bieden. Om gelijke arbeidskansen te garanderen zoals toegestaan of vereist door de lokale wetgeving, kunnen wij voor dit doel gevoelige persoonsgegevens of gegevens over gender verzamelen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die je ons tijdens de sollicitatieprocedure verstrekt via de website, het sollicitatieformulier, verzonden cv's of op andere manieren. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen:


 • Naam 
 • Identificatiegegevens 
 • Contactgegevens 
 • Adresgegevens 
 • Gegevens over de werkgeschiedenis 
 • Educatieve gegevens 
 • Identificatiedocumenten 
 • Gegevens over recht op werk (indien van toepassing) 
 • Familiegegevens (indien van toepassing) 
 • Geslacht (met je toestemming) 

Op je verzoek bieden wij je ondersteuning en bijstand via talentwervingsteams en onze communicatiekanalen. Op basis van je voorkeuren zullen wij contact met je opnemen via telefoon of e-mail om je informatie te verstrekken over je sollicitatie en om aan je verzoeken te voldoen. Als je interesse hebt getoond in gepersonaliseerde aanbevelingen voor vacatures, kunnen wij je op de hoogte brengen van beschikbare vacatures binnen JET. 

    2. Beoordelingen van sollicitaties 

JET kan je vragen om een beoordeling uit te voeren tijdens de sollicitatieprocedure. Deze beoordelingen worden uitgevoerd om een goed begrip te krijgen van je bekwaamheden. Je antwoorden op beoordelingen worden geëvalueerd, mogelijk op een geautomatiseerde manier (zie voor meer informatie het gedeelte over geautomatiseerde besluitvorming), en op basis van de evaluatie wordt er een beslissing over je sollicitatie genomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat wij de beoordelingen als noodzakelijk beschouwen om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (arbeidsovereenkomst). Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen:

 
 • Naam 
 • Identificatiegegevens (indien van toepassing) 
 • Contactgegevens 
 • Gegevens uit de beoordeling 

     3. Onderzoek naar tevredenheid van de sollicitant 

Om ervoor te zorgen dat onze diensten zijn afgestemd op je voorkeuren en om onze diensten en platforms te verbeteren, kan JET je benaderen om onderzoek uit te voeren, zoals, maar niet beperkt tot, enquêtes. Wij sturen je dit soort communicatie alleen met je voorafgaande toestemming, tenzij dit niet noodzakelijk is op grond van de toepasselijke wetgeving. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als je deze enquêtes niet wilt ontvangen, kun je je hiervoor afmelden in de begeleidende berichten. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen:


 • Naam
 • Contactgegevens 
 • Inbreng voor het onderzoek 

     4. Antecedentenonderzoek en/of referentiecontrole 

Tijdens de sollicitatieprocedure kan JET je vragen informatie te verstrekken voor het uitvoeren van een antecedentenonderzoek en/of referentiecontrole. Deze controles worden alleen uitgevoerd als dit wettelijk toegestaan is en als JET dit noodzakelijk acht voor de functie waarop je solliciteert. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat wij je sollicitatie beschouwen als een verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (arbeidsovereenkomst), voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze legitieme belangen na te streven, en/of enige andere rechtsgrond die op een andere manier is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke verordening over de gegevensbescherming. Wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is, kunnen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming. Als wij op je toestemming vertrouwen als rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je je toestemming op elk moment intrekken. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen:


 • Naam 
 • Identificatiegegevens (indien van toepassing) 
 • Contactgegevens 
 • Adresgegevens (indien van toepassing) 
 • Educatieve gegevens (indien van toepassing) 
 • Identificatiedocumenten (indien van toepassing) 
 • Gegevens over (criminele) achtergrond (indien van toepassing) 
 • Referentiegegevens (indien van toepassing) 

    5. Informatie die JET kan verzamelen uit andere bronnen 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving kunnen wij, naast onze wervingskanalen of carrièrewebsites, ook informatie over jou verkrijgen uit andere bronnen, zoals via je interacties met medewerkers van JET of van derden, zoals recruiters, wervingsbureaus, platforms voor sociale media zoals LinkedIn of andere websites op het internet (met inachtneming van de privacyverklaringen van dergelijke derden). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat wij je sollicitatie beschouwen als een verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (arbeidsovereenkomst), voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze legitieme belangen na te streven, en/of enige andere rechtsgrond die op een andere manier is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke verordening inzake gegevensbescherming. Wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is, je toestemming. Als wij op je toestemming vertrouwen als rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je je toestemming op elk moment intrekken. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doelen:

 • Naam 
 • Identificatiegegevens 
 • Contactgegevens 
 • Gegevens over de werkgeschiedenis 
 • Gegevens uit de beoordeling (indien van toepassing) 

     6. Analytics 

JET kan je persoonsgegevens ook gebruiken om je gebruik van de applicaties van JET en/of tools van derden die binnen de organisatie van JET worden gebruikt te analyseren, om de door je gebruikte applicaties/tools te verbeteren en je prestaties waar nodig te controleren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat het nodig is om een legitiem belang van JET (analyse en rapportage) na te streven zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. Wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is, kunnen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming. Als wij op je toestemming vertrouwen als rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je je toestemming op elk moment intrekken. Bovendien verwerken wij gegevens die je indirect aan ons verstrekt, omdat JET cookies gebruikt voor functionele, analytische en marketingdoelen. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie hierover. 

     7. Bezoeken aan de gebouwen van JET 

Als je onze gebouwen bezoekt, kunnen wij om veiligheidsredenen en in overeenstemming met lokale vereisten je persoonsgegevens opnemen via video of andere elektronische, digitale of draadloze bewakingssystemen of apparaten (bijv. CCTV). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat het nodig is om een legitiem belang van JET na te streven zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. 


     8. Fraudepreventie en zwarte lijsten 

Wij verwerken ook persoonsgegevens om fraude en andere vormen van misbruik op en via onze diensten te voorkomen, zoals het afwijzen van een sollicitant die zich tijdens het wervingsprocedure ongepast gedraagt (bijvoorbeeld discriminerend taalgebruik, seksisme, racisme, valse documenten, grof taalgebruik/gedrag of onprofessioneel gedrag of iets dergelijks). De rechtsgrond voor deze verwerkingsactiviteit is dat het nodig is om een legitiem belang van JET (fraudepreventie) na te streven of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens die voor fraudepreventie kunnen worden verwerkt zijn:

 
 • Naam 
 • Contactgegevens 
 • Informatie over het apparaat 
 • IP-adres
 • Informatie over de browser 

    9. Wedstrijden en campagnes 

JET kan van tijd tot tijd wedstrijden of campagnes voor jou organiseren. Je deelname aan deze wedstrijden is altijd vrijwillig en gebaseerd op je toestemming. Als wij op je toestemming vertrouwen als rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je je toestemming op elk moment intrekken. De persoonsgegevens die voor deze wedstrijden en/of campagnes worden verwerkt, zijn afhankelijk van de specifieke kenmerken van die wedstrijd/campagne. 

Aanvullende doelen 
Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de hierboven beschreven doelen, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen wij passende maatregelen nemen om je daarvan op de hoogte te stellen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Houd er rekening mee dat wij, in overeenstemming met de bovenstaande regels, je persoonlijke informatie kunnen verwerken zonder je medeweten of toestemming wanneer dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist.


Geautomatiseerde besluitvorming en profilering 
Voor de hierboven beschreven doelen kunnen wij geautomatiseerde besluitvorming en profilering gebruiken. Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonsgegevens gebruikt om een besluit te nemen zonder menselijke tussenkomst. Wij zorgen voor maatregelen om je rechten te waarborgen wanneer wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming. 

Je zult niet worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming zijn gebaseerd en aanzienlijke gevolgen voor je hebben, tenzij wij daarvoor een rechtsgrond hebben en wij je daarvan op de hoogte hebben gebracht. Als je bezwaar wilt maken tegen dit soort verwerking, kun je contact met ons opnemen via ons privacyformulier. Wij zullen de situatie dan opnieuw beoordelen en/of je meer informatie verstrekken over waarom en hoe een dergelijk geautomatiseerd besluit is genomen. 

Leeftijd 
Onze website en vacatures zijn niet bedoeld voor personen die door de toepasselijke lokale wetgeving als minderjarig worden gedefinieerd, noch zijn wij van plan persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan de vastgestelde wettelijke leeftijd. Wij kunnen echter de leeftijd van bezoekers of sollicitanten niet verifiëren. Daarom raden wij ouders en/of voogden aan de online activiteiten van hun kinderen te controleren, om te voorkomen dat hun persoonsgegevens zonder ouderlijke toestemming worden verzameld. Als je van mening bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via ons privacyformulier. Dan zullen wij overgaan tot het wissen van deze gegevens.


Delen met anderen 
JET kan samenwerken met andere bedrijven binnen de JET-groep en andere derden om de hierboven beschreven verwerking uit te voeren. 

Deze groepsbedrijven en derden kunnen je persoonsgegevens namens ons verwerken als gegevensverwerkers of als autonome verwerkingsverantwoordelijken (of in een positie zoals zo gedefinieerd of bedoeld op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; met inbegrip van concepten als het equivalent van verwerkingsverantwoordelijke of verwerker) en toegang hebben tot je persoonsgegevens voor de doelen die in deze privacyverklaring worden beschreven. Wij verlangen van groepsbedrijven en derden dat ze deze beschermen in overeenstemming met de normen die in deze privacyverklaring uiteengezet zijn en wij nemen passende maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te garanderen. 

Wij kunnen je persoonsgegevens ook delen met andere derden wanneer dit gepast of vereist is op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving (waaronder een gerechtelijk bevel of verzoek van een wettelijke autoriteit) of wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of om de vitale belangen van een persoon te beschermen. Dergelijke externe verwerkingsverantwoordelijken kunnen wetshandhavingsinstanties omvatten. 

Wij kunnen je persoonsgegevens ook bekendmaken aan een bedrijf of potentiële koper van al onze activa of een aanzienlijk deel daarvan in verband met een verkoop of overdracht van die activa.


Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen: 

 • Gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en/of groepsbedrijven van JET
 • Softwareleveranciers zoals aanbieders van software, hosting, applicatie-ondersteuning, bezorging, logistiek, informatiebeveiliging, enz.
 • Partners voor implementatie
 • Bedrijven voor tevredenheidsenquêtes
 • Professionele consultants (met inbegrip van wervingsbureaus)
 • Wetshandhavingsinstanties, overheids- of regelgevende instanties (waaronder verzekeringsmaatschappijen, visum- en belastingautoriteiten)
 • Potentiële kopers
 • Elke andere partij op voorwaarde dat jij je toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking

Websites van derden
Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Houd er bij het openen van dergelijke websites van derden rekening mee dat elk van deze websites een eigen privacyverklaring heeft. Hoewel JET veel zorg besteedt aan de selectie van websites waarnaar wordt gelinkt, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop zij met je persoonsgegevens omgaan.


Waar je gegevens naartoe worden gestuurd 
Als je je in de Europese Economische Ruimte (EER), Israël, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada bevindt, houd er dan rekening mee dat wij je persoonsgegevens buiten de EER, Israël, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada kunnen verwerken en/of overdragen. Dit kan inhouden dat de gegevens worden overgedragen naar of toegankelijk zijn vanuit andere rechtsgebieden, met inbegrip van rechtsgebieden die mogelijk geen beschermingsniveau bieden dat gelijkwaardig is aan dat van jouw lokale wetten en/of de wetgeving inzake gegevensbescherming (“Niet-adequaat land”). Wanneer wij persoonsgegevens buiten de EER, Israël, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada overdragen, zullen wij rekening houden met alle toepasselijke wettelijke verplichtingen die relevant zijn voor de overdracht van persoonsgegevens, en in een Niet-adequaat land zullen wij vertrouwen op passende waarborgen, waaronder door de EC goedgekeurde standaardcontractbepalingen of andere wettelijke bindende overdrachtsmechanismen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Ongeacht de beveiligingsmaatregelen die we hebben ingesteld, kunnen uw gegevens, wanneer ze worden overgedragen naar een land zonder passend beschermingsniveau, onderworpen zijn aan de wetten van het land waar ze worden opgeslagen, en kunnen ze onderworpen zijn aan openbaarmaking aan de overheden, rechtbanken of wetshandhavingsinstanties of regelgevende instanties van dat andere land, overeenkomstig de wetgeving van dat land.


Hoe lang wij je gegevens bewaren 
Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om te voldoen aan de doelen waarvoor wij ze verzameld hebben, waaronder om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van je persoonsgegevens, de doelen waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken, of wij die doelen op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, contractuele of soortgelijke vereisten om je persoonsgegevens te bewaren.

In sommige omstandigheden kunnen wij je persoonsgegevens anonimiseren zodat deze niet langer aan jou kunnen worden gekoppeld, in welk geval wij dergelijke informatie kunnen gebruiken zonder je daarvan op de hoogte te stellen. 


Rechten, vragen of klachten 
Wij informeren je dat je, met betrekking tot de persoonsgegevens, de rechten kunt uitoefenen waarin de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet, waaronder het recht op inzage, rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, en om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, om je toestemming te allen tijde in te trekken (onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaand aan de intrekking gegeven toestemming) en om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Houd er rekening mee dat e-mailberichten niet altijd veilig zijn. Neem daarom geen gevoelige informatie op in je e-mails aan ons.

Wij zullen ons best doen om je verzoek tijdig en kosteloos in te willigen, behalve wanneer dit een onevenredige inspanning vereist. In bepaalde gevallen kunnen wij je vragen om je identiteit te verifiëren voordat wij op je verzoek kunnen reageren.

Het is belangrijk dat je persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date worden gehouden. Als een van de persoonsgegevens die wij over je bewaren verandert, houd ons dan op de hoogte zolang wij die gegevens hebben. Als je gegevens van andere mensen met ons deelt, is het jouw verantwoordelijkheid om dergelijke gegevens te verzamelen in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten. Zo moet je deze andere personen van wie je de gegevens aan ons verstrekt op de hoogte stellen van de inhoud van deze Verklaring en hun voorafgaande toestemming verkrijgen.
​​​​​​​
Als je andere vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, nemen wij graag contact met je op. Wij horen ook graag van je als je tips of suggesties hebt over hoe wij ons privacybeleid kunnen verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van je persoonsgegevens of het uitoefenen van je rechten zoals hierboven beschreven, kun je contact met ons opnemen via ons 
privacyformulier of de onderstaande contactgegevens. 

Beveiliging 
JET neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en daarom nemen wij passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onbevoegde wijziging. 

Binnen JET beperken wij de toegang tot je gegevens zoveel mogelijk en geven wij onze medewerkers alleen toegang tot je gegevens als ze een noodzaak tot kennisneming hebben. 

Als je van mening bent dat je persoonsgegevens niet adequaat worden beschermd of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via het privacyformulier

Updates van deze Verklaring 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten als reactie op veranderende wettelijke, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij onze Verklaring updaten, zullen wij passende maatregelen nemen om je hiervan op de hoogte te stellen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming, zullen wij je toestemming verkrijgen voor alle materiële wijzigingen in deze Privacyverklaring. 

Wij raden je aan om deze Verklaring regelmatig door te nemen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken. Wij bewaren eerdere versies van onze Verklaring in een archief voor inzage.

Voor zover wij lokale taalversies hebben, heeft de Engelse versie van deze Verklaring voorrang in geval van conflicten tussen de verschillende taalversies. 

Contact met ons opnemen 
Als je vragen of zorgen hebt over deze Verklaring en/of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via ons privacyformulier of door hier contact op te nemen met ons DPO Office. 

Functionaris voor gegevensbescherming van Takeaway.com - Takeaway.com Group B.V.
​​​​​​​Piet Heinkade 61 
1019 GM Amsterdam 
Nederland 

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt en is voor het laatst bijgewerkt op 08.03.2023.