הצהרת פרטיות עבור מועמדים 


הצהרת פרטיות זו ("הצהרה") מסבירה כיצד קבוצת Takeaway.com B.V. וחברות הבנות והחברות המסונפות שלה ("JET", "אנו", "אותנו" או "שלנו") אוספות מידע אישי, משתמשות בו, חושפות אותו ומעבדות אותו בכל דרך אחרת, והיא חלה על עיבוד מידע אישי של מועמדים המגישים בקשה למשרות פנויות בחברת JET.

איזה מידע אישי אנו מעבדים ומדוע 

מידע אישי, המכונה בהצהרה זו גם "המידע שלך", פירושו כל פרט או קבוצת פרטים המאפשרים לנו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לזהות אותך באופן אישי, ובפרט באמצעות התייחסות למזהה, כגון שם ושם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכד'. הוא אינו כולל נתונים שבהם הזהות הוסרה (נתונים אנונימיים). 

אנו אוספים את המידע שלך ישירות ממך, בין אם זה נעשה בפגישה אישית איתך או בפגישות או טפסים וירטואליים.

אנו ב-JET מחויבים להגן על הפרטיות של כל אחד בקהילה, ומעוניינים להשתמש בהצהרה הזאת כדי להודיע לך מהו המידע האישי המעובד במסגרת תהליך הגשת המועמדות והגיוס ב-JET, כיצד אנו מעבדים את המידע האישי שלך ומהן מטרות העיבוד..     1. תהליך הגשת המועמדות 

JET מעבדת מידע אישי על אודותיך משום שהגשת את מועמדותך למשרה פנויה ב-JET. אנו מעבדים את המידע שלך עבור תהליך הסינון, ובתקווה כדי לקלוט אותך בעתיד כעובד של JET. הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא העובדה שאנו מחשיבים את הגשת המועמדות שלך כבקשה לנקוט צעדים לפני החתימה על חוזה (הסכם העסקה) כדי שנוכל לעמוד בהתחייבויות משפטיות או לממש את האינטרסים הלגיטימיים שלנו, ו/או כל בסיס חוקי אחר המותר בכל דרך אחרת בהתאם לתקנות הגנת המידע הרלוונטיות. כאשר הדבר נדרש או מותר על פי חוק, אנו נהיה רשאים לעבד את המידע האישי שלך על סמך הסכמתך. אם נסתמך על הסכמתך כבסיס משפטי לעיבוד המידע האישי שלך, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת.

JET מעריכה גיוון והכללה. שוויון הזדמנויות בתעסוקה פירושו שאנו מציעים יחס שווה לכל המועמדים. כדי להבטיח שוויון הזדמנויות בתעסוקה כפי שמותר או נדרש על פי החוק המקומי, אנו עשויים לאסוף מידע אישי רגיש או נתונים מגדריים למטרה זו.

אנו מעבדים רק מידע אישי שאתה מספק לנו באמצעות אתר האינטרנט, טופס הבקשה, קורות חיים שנשלחו, או באמצעים אחרים במהלך תהליך הגשת המועמדות. אנו עשויים לעבד את המידע האישי הבא למטרות המתוארות לעיל:


 •  שם 
 •  פרטי זיהוי 
 •  פרטי קשר 
 •  פרטי כתובת 
 •  פרטי העסקה 
 •  פרטי השכלה 
 •  מסמכי זיהוי 
 •  פרטים בנוגע לזכות לעבוד (אם רלוונטי)
 •  פרטי משפחה (אם רלוונטי)
 •  מגדר (בהסכמתך)

לבקשתך, אנו נציע לך תמיכה וסיוע באמצעות צוותי רכישת הכישרונות וערוצי התקשורת שלנו. בהתאם להעדפותיך, אנו ניצור איתך קשר בשיחת טלפון או בהודעות דוא"ל כדי לספק לך מידע הקשור למועמדות שלך וכדי למלא את בקשותיך. אם הבעת עניין בהמלצות להזדמנויות עבודה מותאמות אישית, אנו נהיה רשאים להודיע לך על הזדמנויות העסקה זמינות ב-JET. 

     .2 הערכות המועמדות
 

JET עשויה לבקש ממך לבצע הערכה במהלך תהליך הגשת המועמדות. הערכות אלה מבוצעות כדי להבין טוב את היכולות שלך. תשובותיך בהערכות יוערכו, ייתכן שבאופן אוטומטי (למידע נוסף, עיין בסעיף "קבלת החלטות אוטומטית"), וההחלטה לגבי המועמדות שלך תתקבל על סמך ההערכה. הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא העובדה שאנו מחשיבים את ההערכות כהכרחיות כדי לנקוט צעדים לפני חתימה על חוזה (הסכם העסקה). אנו עשויים לעבד את המידע האישי הבא למטרות המתוארות לעיל:

 •  שם 
 •  פרטים מזהים (אם רלוונטי)
 •  פרטי קשר 
 •  נתוני הערכה 

     .3 חקר שביעות רצון המועמדים 

כדי לוודא שהשירותים שלנו תואמים את ההעדפות שלך וכדי לשפר את השירותים והפלטפורמות שלנו, JET עשויה לפנות אליך לביצוע מחקר, כגון, בין היתר, לשם ביצוע סקרים. אנו שולחים לך הודעות מסוג זה רק בהסכמתך מראש, אלא אם הדבר אינו נחוץ על פי החוק החל. ההשתתפות במחקר זה נעשית מרצונך החופשי. אם אינך מעוניין לקבל סקרים אלה, תוכל לבטל את רישומך אליהם בהודעות הנלוות אליהם. אנו עשויים לעבד את המידע האישי הבא למטרות המתוארות לעיל:


 •  שם 
 •  פרטי קשר 
 •  קלט מחקר 

     .4 בדיקת רקע ו/או המלצות

 במסגרת תהליך הגשת המועמדות, JET עשויה לדרוש ממך לספק מידע עבור בדיקת רקע ו/או המלצות או לבצע בדיקה מעין זו. בדיקות אלה מבוצעות רק אם הדבר מותר על פי חוק ואם JET רואה בכך צורך עבור המשרה שהגשת אליה מועמדות. הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא העובדה שאנו מחשיבים את הגשת המועמדות שלך כבקשה לנקוט צעדים לפני החתימה על חוזה (הסכם העסקה), כדי שנוכל לעמוד בהתחייבויות משפטיות או לממש את האינטרסים הלגיטימיים שלנו, ו/או כל בסיס חוקי אחר המותר בכל דרך אחרת בהתאם לתקנות הגנת המידע הרלוונטיות. כאשר הדבר נדרש או מותר על פי חוק, אנו נהיה רשאים לעבד את המידע האישי שלך על סמך הסכמתך. אם נסתמך על הסכמתך כבסיס משפטי לעיבוד המידע האישי שלך, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת. אנו עשויים לעבד את המידע האישי הבא למטרות המתוארות לעיל:

 •  שם 
 •  פרטים מזהים (אם רלוונטי)
 •  פרטי קשר 
 •  פרטי כתובת (אם רלוונטי)
 •  פרטי השכלה (אם רלוונטי)
 •  מסמכים מזהים (אם רלוונטי)
 •  פרטי רקע (פלילי) (אם רלוונטי)
 •  פרטי ממליצים (אם רלוונטי)

     .5 מידע ש-JET תהיה רשאית לאסוף באמצעות מקורות אחרים 

במידה המותרת על פי החוק החל, אנו נהיה רשאים גם לקבל מידע אודותיך ממקורות אחרים, בנוסף לערוצי הגיוס או אתרי האינטרנט הקריירה שלנו, למשל, באמצעות האינטראקציות שלך עם עובדי JET או מצדדים שלישיים, כגון מגייסים, סוכנויות גיוס, פלטפורמות מדיה חברתית כמו LinkedIn או אתרים אחרים ברשת האינטרנט (כפוף להודעות פרטיות של צדדים שלישיים כאלה). הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא העובדה שאנו מחשיבים את הגשת המועמדות שלך כבקשה לנקוט צעדים לפני החתימה על חוזה (הסכם העסקה), כדי שנוכל לעמוד בהתחייבויות משפטיות או לממש את האינטרסים הלגיטימיים שלנו, ו/או כל בסיס חוקי אחר המותר בכל דרך אחרת בהתאם לחוקי הגנת המידע הרלוונטיים. היכן שהדבר נדרש או מותר על פי חוק, הסכמתך. אם נסתמך על הסכמתך כבסיס משפטי לעיבוד המידע האישי שלך, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת. אנו עשויים לעבד את המידע האישי הבא למטרות המתוארות לעיל:


 •  שם 
 •  פרטי זיהוי 
 •  פרטי קשר 
 •  פרטי העסקה 
 •  נתוני הערכה (אם רלוונטי) 

    .6 ניתוח נתונים 

JET עשויה גם להשתמש במידע האישי שלך כדי שתוכל לנתח את השימוש שלך באפליקציות JET ו/או בכלים של צד שלישי שנעשה שימוש בהם בתוך ארגון JET, כדי לשפר את היישומים/כלים שבהם אתה משתמש ולנטר את הביצועים שלך היכן שרלוונטי. הבסיס המשפטי לפעולת עיבוד זו הוא העובדה שהיא נחוצה כדי לממש אינטרס לגיטימי של JET (ניתוח ודיווח) כמוגדר בחוקים החלים. כאשר הדבר נדרש או מותר על פי חוק, אנו נהיה רשאים לעבד את המידע האישי שלך על סמך הסכמתך. אם נסתמך על הסכמתך כבסיס משפטי לעיבוד המידע האישי שלך, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת. בנוסף, אנו מעבדים מידע שאתה מספק לנו בעקיפין, מכיוון ש-JET משתמשת בקובצי Cookie למטרות פונקציונליות, אנליטיות ושיווקיות. מידע נוסף בנושא זה זמין בהצהרת קובצי ה-Cookie שלנו

     .7 ביקור באתרים של JET 

אם תבקר באתר שלנו, אנו נהיה רשאים לתעד את המידע האישי שלך מסיבות אבטחה ובהתאם לדרישות המקומיות, באמצעות וידאו או מערכות או מכשירי מעקב אלקטרוניים, דיגיטליים או אלחוטיים אחרים (למשל, מצלמות במעגל סגור). הבסיס המשפטי לפעולת עיבוד זו הוא העובדה שהיא נחוצה כדי לממש אינטרס לגיטימי של JET כמוגדר בחוקים החלים. 

     .8 מניעת הונאה ורשימת איסורים
 

אנו גם מעבדים מידע אישי כדי למנוע הונאה ולמנוע צורות אחרות של שימוש לרעה בשירותים שלנו ובאמצעותם, כגון דחיית מועמד שמתנהג באופן בלתי הולם (למשל שימוש בשפה מפלה, סקסיזם, גזענות, מסמכים מזויפים, שפה גסה / התנהגות גסה או התנהגות לא מקצועית וכדומה) במהלך תהליך הגיוס. הבסיס המשפטי לפעילות עיבוד זו הוא העובדה שהיא דרושה לשם מימוש אינטרס לגיטימי של JET (מניעת הונאה) או כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו. המידע אישי שעשוי להיות מעובד למטרות מניעת הונאה הוא:


 •  שם 
 •  פרטי קשר 
 •  פרטי מכשיר 
 •  כתובת IP 
 •  פרטי דפדפן 

    .9 תחרויות וקמפיינים 

JET עשויה לארגן עבורך תחרויות או קמפיינים מעת לעת. השתתפותך בתחרויות אלה נעשית תמיד מרצון חופשי ומבוססת על הסכמתך. אם נסתמך על הסכמתך כבסיס משפטי לעיבוד המידע האישי שלך, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת. המידע האישי המעובד עבור תחרויות ו/או קמפיינים אלה תלוי בפרטים הספציפיים של אותה תחרות/קמפיין. 

מטרות נוספות 
אנו נשתמש במידע האישי שלך רק למטרות המתוארות לעיל, אלא אם כן אנו סבורים באופן סביר שעלינו להשתמש בהם מסיבה אחרת וסיבה זו תואמת למטרה המקורית. אם נרצה להשתמש במידע למטרה אחרת, אנו ננקוט אמצעים מתאימים כדי ליידע אותך, בהתאם למשמעות השינויים שאנו מבצעים. שים לב כי אנו עשויים לעבד את המידע האישי שלך ללא ידיעתך או הסכמתך, בהתאם לכללים לעיל, כאשר הדבר נדרש על פי החוק החל.

קבלת החלטות אוטומטית ויצירת פרופילים 
אנו עשויים להשתמש בקבלת החלטות וביצירת פרופילים למטרות המתוארות לעיל. קבלת החלטות אוטומטית מתרחשת כאשר מערכת אלקטרונית משתמשת במידע אישי כדי לקבל החלטה ללא התערבות אנושית. אנו מוודאים שננקטים אמצעים לשמירה על זכויותיך כאשר אנו משתמשים בקבלת החלטות אוטומטית. 

אתה לא תהיה כפוף להחלטות שתהיה להן השפעה משמעותית עליך המבוססות אך ורק על קבלת החלטות אוטומטית, אלא אם כן יש לנו בסיס חוקי לעשות זאת וידענו אותך על כך. אם ברצונך להתנגד לעיבוד מסוג זה, תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות טופס הפרטיות שלנו. לאחר מכן אנו נמשיך להעריך מחדש את המצב ו/או לספק לך מידע נוסף על הסיבה ואופן קבלת כל החלטה אוטומטית מעין זו.

גיל 
אתר האינטרנט והמשרות הפנויות שלנו אינם מיועדים בעבור אנשים המוגדרים כקטינים על פי החוקים המקומיים החלים, ואין בכוונתנו לאסוף מידע אישי של מבקרים באתר שהם בני פחות מהגיל החוקי המוגדר. עם זאת, אין באפשרותנו לאמת את גילם של המבקרים או המועמדים. לכן אנו מייעצים להורים ו/או לאפוטרופוסים לעקוב אחר הפעילויות המקוונות של ילדיהם, כדי למנוע את איסוף המידע האישי שלהם ללא הסכמת ההורים. אם אתה סבור שאספנו מידע אישי של קטין ללא הסכמה, אנא צור איתנו קשר באמצעות טופס הפרטיות שלנו. לאחר מכן, אנו נפעל למחוק את המידע הזה.
 
שיתוף עם אחרים 
JET עשויה לעבוד עם חברות אחרות בתוך קבוצת JET ועם צדדים שלישיים אחרים כדי לבצע את העיבוד המתואר לעיל. 

החברות מתוך הקבוצה וצדדים שלישיים אלה עשויים לעבד את המידע האישי שלך בשמנו כמעבדי מידע או באופן עצמאי כבעלי שליטה במידע (או במעמד כפי שמוגדר או מוזכר בחוק הגנת המידע החל; כולל מונחים שווי ערך לבעל שליטה או למעבד), ויש להם גישה למידע האישי שלך למטרות המתוארות בהצהרת פרטיות זו. אנו דורשים מחברות הקבוצה ומצדדים שלישיים להגן על המידע האישי בהתאם לאמות המידה המפורטות בהצהרת הפרטיות הזאת, ונוקטים אמצעים הולמים בהתאם לחוקי הגנת המידע החלים כדי להבטיח את אותה רמה של הגנה וסודיות של המידע האישי שלך. 

אנו עשויים גם לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים אחרים, כאשר הדבר הולם או נדרש על פי החוק או התקנות החלים (כולל צו בית משפט או בקשת רשות משפטית), או כאשר אנו מאמינים כי החשיפה נדרשת כדי לממש או לבסס זכויות משפטיות או להגן עליהן, או כדי להגן על האינטרסים החיוניים של כל אדם. צדדים שלישיים מעין אלה השולטים במידע עשויים לכלול סוכנויות אכיפת חוק. 

כמו כן, אנו נהיה רשאים לחשוף את המידע האישי שלך בפני כל חברה או קונה פוטנציאלי של כל הנכסים שלנו, או של חלק משמעותי של הנכסים שלנו בקשר לכל מכירה או העברה של נכסים אלה.


המידע האישי שלך עשוי להיות משותף עם הגורמים הבאים:
 •  החברות המסונפות, חברות הבת ו/או חברות הקבוצה של JET 
 •  ספקי תוכנה כגון ספקי תוכנה, אירוח, תמיכה ביישומים, מסירה, לוגיסטיקה, אבטחת מידע וכד'
 •  שותפי יישום 
 •  חברות סקר שביעות רצון 
 • יועצים מקצועיים (כולל חברות גיוס)
 • רשויות אכיפת החוק, רשויות ממשלתיות או רגולטוריות (כולל חברות ביטוח, ישויות מנפיקות אשרה ורשויות מס)   
 •  קונים פוטנציאליים 
 •  כל גורם אחר בתנאי שנתת את הסכמתך לחשיפה 

אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים 
אתר האינטרנט שלנו עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. בעת גישה לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, זכור כי לכל אחד מאתרי האינטרנט הללו יש הצהרת פרטיות משלו. אף על פי ש-JET נוקטת זהירות רבה בבחירת אתרי אינטרנט לקישור אליהם, איננו יכולים לקחת אחריות על האופן שבו הם מטפלים במידע האישי שלך.

לאן נשלח המידע שלך 
אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי (EEA), בישראל, באוסטרליה, בניו זילנד ובקנדה, שים לב שאנו עשויים לעבד ו/או להעביר את המידע האישי שלך אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, לישראל, לאוסטרליה, לניו זילנד ולקנדה. פעולות אלה עשויות לכלול את העברת המידע אל תחומי שיפוט אחרים, או את הגישה אליו מתחומי שיפוט אחרים, כולל תחומי שיפוט שעשויים שלא לספק רמת הגנה שוות ערך לחוקי הגנת המידע בכלל ו/או המקומיים שלך ("מדינה לא הולמת"). כאשר אנו מעבירים מידע אישי אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, לישראל, לאוסטרליה, לניו-זילנד ולקנדה, אנו ניקח בחשבון כל התחייבות סטטוטורית רלוונטית להעברות מידע אישי, ובמדינה לא הולמת, אנו נסתמך על אמצעי הגנה מתאימים, כולל סעיפים חוזיים סטנדרטיים המאושרים על ידי הנציבות האירופית, או על מנגנון העברה מחייב חוקי אחר בהתאם לחוק הגנת המידע הרלוונטי. באופן שאינו תלוי באמצעי ההגנה שבהם אנו נוקטים, כאשר המידע שלך מועבר למדינה שבה חוקי הגנת המידע אינם מספקים, עלולים לחול עליו חוקי המדינה שאליה הוא עבר, והוא עלול להיחשף בפני הממשלה, בתי המשפט או בפני רשויות אכיפת החוק או רשויות האסדרה במדינה הנתונה ולהיות כפוף לחוקיה.

כמה זמן אנו שומרים את המידע שלך 
אנו נשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד הדבר דרוש למימוש המטרות שלשמן אספנו אותו, כולל לשם עמידה בדרישות משפטיות או חשבונאיות או דרישות דיווח כלשהן. בעת קביעת תקופת השמירה המתאימה למידע אישי, אנו שוקלים את הכמות, הטיב והרגישות של המידע האישי, את הסיכון הפוטנציאלי לנזק שייגרם כתוצאה משימוש בלתי מורשה בו או מחשיפה של המידע האישי שלך, את המטרות שלשמן אנו מעבדים את המידע האישי שלך, את האפשרות להשיג מטרות אלה באמצעים אחרים, ואת הדרישות החוקיות, החוזיות או הדומות הרלוונטיות לשמירת המידע האישי שלך.

בנסיבות מסוימות, אנו עשויים להפוך את המידע האישי שלך לאנונימי כדי שלא ניתן יהיה עוד לקשר אותו אליך, ובמקרה כזה אנו עשויים להשתמש במידע כזה ללא מסירת הודעה נוספת אליך. 


זכויות, שאלות או תלונות 
בכל הקשור למידע אישי, הרינו להודיע לך כי תוכל לממש את הזכויות שנקבעו בחוקי הגנת המידע החלים, העשויות לכלול את הזכות לבקש גישה למידע האישי שלך, את התיקון שלו, את מחיקתו או את הגבלת העיבוד שלו, או הזכות להתנגד לעיבוד המידע האישי והזכות לניוד המידע האישי, ואת הזכות לבטל את הסכמתך בכל עת (מבלי לפגוע בחוקיות העיבוד המבוסס על ההסכמה שניתנה לפני הביטול) ולהגיש תלונה לרשות מפקחת.

זכור כי הודעות דוא"ל אינן תמיד מאובטחות. לכן, אנא אל תכלול מידע רגיש בהודעות הדוא"ל שלך אלינו.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו לטפל בבקשתך בזמן וללא תשלום, למעט במקרים שבהם הדבר ידרוש מאמץ לא פרופורציונלי. במקרים מסוימים, ייתכן שנבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנוכל לפעול למילוי בקשתך.

חשוב שהמידע האישי שלך יישמר מדויק ועדכני. אם איזה מפרטי המידע האישי שאנו מחזיקים על אודותיך משתנה, אנא הודע לנו כל עוד מידע זה נמצא בידינו. אם אתה משתף איתנו מידע של אנשים אחרים, באחריותך לאסוף מידע זה בהתאם לדרישות החוק המקומי. לדוגמה, עליך ליידע אנשים אחרים מעין אלה, שאת המידע שלהם אתה מספק לנו, על התוכן של הצהרה זו ולקבל את הסכמתם מראש.

בכל שאלה או תלונה אחרת בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך, נשמח ליצור איתך קשר. כמו כן, ברצוננו לשמוע ממך אם יש לך טיפים או הצעות כיצד לשפר את מדיניות הפרטיות שלנו. למידע נוסף על השימוש שלנו במידע האישי שלך או מימוש זכויותיך כמפורט לעיל, צור איתנו קשר באמצעות טופס הפרטיות שלנו או באמצעות פרטי הקשר המפורטים להלן. 

אבטחה 
JET מתייחסת להגנה על מידע אישי ברצינות ולכן אנו נוקטים אמצעים מתאימים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני שימוש לרעה, אובדן, גישה לא מורשית, חשיפה לא רצויה ושינוי לא מורשה. 

בתוך JET, אנו מגבילים את הגישה למידע שלך ככל האפשר ומספקים לעובדינו גישה למידע שלך רק על בסיס "צורך לדעת". 

אם אתה סבור שהמידע האישי שלך אינו מוגן כראוי או שישנם סימנים לשימוש בו לרעה, אנא צור איתנו קשר בטופס הפרטיות

עדכונים להצהרה זו 
אנו עשויים לעדכן את הצהרת הפרטיות הזאת מעת לעת בתגובה לשינויים בהתפתחויות משפטיות, טכניות או עסקיות. כאשר נעדכן את ההצהרה שלנו, ננקוט אמצעים מתאימים כדי ליידע אותך, בהתאם למשמעות השינויים שאנו מבצעים. כאשר הדבר נדרש על פי חוק הגנת המידע החל, אנו נשיג את הסכמתך לכל שינוי מהותי בהצהרת פרטיות זאת. 

אנו ממליצים לך לעיין בהצהרה זו מעת לעת לקבלת המידע העדכני ביותר על נוהלי הפרטיות שלנו. אנו נשמור גרסאות קודמות של ההצהרה שלנו בארכיון לעיונך.

אם אנו מציעים גרסאות בשפות מקומיות, הגרסה של הצהרה זו בשפה האנגלית תגבר בכל מקרה שתתגלה סתירה בין הגרסאות בשפות השונות.

יצירת קשר איתנו 
בכל שאלה או חשש בנוגע להצהרה זו ו/או לנוהלי הפרטיות שלנו, אנא צור איתנו קשר באמצעות טופס הפרטיות שלנו, או על ידי יצירת קשר עם משרד הממונה שלנו להגנת מידע כאן. 

.Takeaway.com Data Protection Officer - Takeaway.com Group B.V 
Piet Heinkade 61 
GM Amsterdam 1019 
The Netherlands 
​​​​​​​
הצהרת פרטיות זאת עשויה להתעדכן והיא עודכנה לאחרונה בתאריך 08/03/2023