הצהרת פרטיות למועמדים


הצהרת פרטיות זו ("הצהרה") חלה על עיבוד נתונים אישיים של מועמדים המגישים מועמדות למשרות פנויות ב-Just Eat Takeaway.com או באחת
מהחברות המסונפות של JET (להלן "JET").
 
אנחנו ב-JET מחויבים להגן על הפרטיות של כל חברי הקהילה שלנו. משמעות הדבר היא שאנחנו נגן על המידע האישי של המועמדים שלנו. לכן JET מצייתת לדרישות של החקיקה הרלוונטית להגנה על פרטיות ונתונים בעת עיבוד נתונים אישיים. בעל השליטה במידע לעיבוד הנתונים האישיים הוא Just Eat Takeaway.com Group ‎B‎.‎V‎.‎‏‎‎ ו/או חברה מסונפת של JET (כולל חברות הבת של Just Eat Takeaway.com N‎.‎V‎.‎). 

אילו נתונים אישיים אנחנו מעבדים ומדוע
נתונים אישיים, שבהצהרה זו מכונים גם "הנתונים שלך", הם כל נתון או קבוצת נתונים המאפשרים לנו, במישרין או בעקיפין, לזהות אותך באופן אישי, בפרט על ידי התייחסות למזהה, כמו שם ושם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, קורות חיים, מכתב המלצה וכו'. זה לא כולל נתונים שהוסרה מהם הזהות (נתונים אנונימיים).
 
1. תהליך הגשת הבקשה

JET מעבדת נתונים אישיים שלך מפני שהגשת מועמדות למשרה פנויה ב-JET. אנחנו מעבדים את הנתונים לתהליך הבחירה ומקווים לקבל אותך בעתיד כעובד של JET. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא שמבחינתנו, הגשת המועמדות שלך מהווה בקשה לנקוט בצעדים לפני הכניסה לחוזה (הסכם עבודה), כדי שנוכל לעמוד בהתחייבויות משפטיות או לממש את האינטרסים הלגיטימיים שלנו, ו/או כל בסיס משפטי אחר המותר בהתאם לתקנה הרלוונטית להגנה על נתונים. כאשר הדבר נדרש או מותר על פי חוק, נוכל לעבד את הנתונים האישיים שלך על בסיס הסכמתך. אם אנחנו מסתמכים על הסכמתך כבסיס משפטי לעיבוד הנתונים שלך, יש לך את הזכות לחזור בך מהסכמתך בכל עת.

JET מעריכה גיוון והכלה. המשמעות של הזדמנויות שוות בתעסוקה היא שאנחנו מעניקים יחס שווה לכל המועמדים. על מנת להבטיח הזדמנויות שוות בתעסוקה כפי שמותר או נדרש על פי החוק המקומי, ייתכן שנאסוף נתונים אישיים למטרה זו.

אנחנו מעבדים רק נתונים אישיים שאנחנו מקבלים ממך באמצעות האתר, טופס המועמדות, קורות חיים שנשלחו או באמצעים אחרים בתהליך הגשת המועמדות. אנחנו מעבדים את הקטגוריות הבאות של נתונים אישיים:


 • שם 
 • פרטי זיהוי
 • פרטי יצירת קשר
 • פרטי כתובת
 • פרטי תעסוקה
 • פרטי השכלה
 • מסמכי זיהוי
 • פרטי הזכות לעבוד (אם רלוונטי)
 • פרטי משפחה (אם רלוונטי)

על פי בקשתך, נציע לך תמיכה וסיוע באמצעות צוותי רכש כישרונות וערוצי התקשורת שלנו. בהתאם להעדפותיך, ניצור איתך קשר באמצעות שיחת טלפון, הודעת SMS או דוא"ל, כדי לספק לך מידע הנוגע להגשת המועמדות ולמלא את בקשותיך. אם הבעת עניין בהמלצות מותאמות אישית להזדמנויות עבודה, ייתכן שניידע אותך על הזדמנויות זמינות לתעסוקה ב-JET. 

2. הערכות של הגשת המועמדות

JET עשויה לבקש ממך לבצע הערכה במהלך תהליך המועמדות. הערכות אלה מבוצעות כדי להבין טוב יותר את הכישורים שלך. התשובות שלך בהערכות יוערכו, אולי באופן אוטומטי (למידע נוסף, ניתן לעיין בסעיף קבלת החלטות אוטומטיות). ההחלטה לגבי מועמדותך תתקבל על סמך ההערכה. הבסיס המשפטי לעיבוד הוא בכך שמבחינתנו יש הכרח בהערכות כדי לנקוט בצעדים טרם התקשרות בחוזה (הסכם עבודה). JET עשויה לעבד את קטגוריות הנתונים האישיים הבאות לצורך הערכות:


 • שם
 • פרטי זיהוי (אם רלוונטי)
 • פרטי יצירת קשר
 • נתוני הערכה

 3. מחקר על שביעות הרצון של המועמד/ת

כדי לוודא שהשירותים שלנו מתאימים להעדפותיך וכדי לשפר את השירותים והפלטפורמות שלנו, JET עשויה לפנות אליך לביצוע מחקר, כולל בין היתר באמצעות סקרים. אנחנו שולחים לך הודעות מסוג זה רק בהסכמה מראש ממך, אלא אם הדבר אינו נחוץ על פי החוק החל. ההשתתפות במחקר זה היא לחלוטין מרצון חופשי. אם אין ברצונך לקבל סקרים, באפשרותך לבטל את רישומך בהודעות המצורפות. JET עשויה לעבד את קטגוריות הנתונים האישיים הבאות לצרכי מחקר:


 • שם
 • נתוני יצירת קשר
 • נתוני מחקר 

4. בדיקת רקע ו/או המלצות

במהלך תהליך הגשת המועמדות, ייתכן ש-JET תדרוש ממך לספק מידע או לערוך בדיקת רקע ו/או המלצות. בדיקות אלו מבוצעות רק אם הן מותרות על פי החוק ובמידה ו-JET סבורה שהדבר נחוץ למשרה אליה הגשת מועמדות. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא שמבחינתנו, הגשת המועמדות שלך מהווה בקשה לנקוט בצעדים לפני הכניסה לחוזה (הסכם עבודה), כדי שנוכל לעמוד בהתחייבויות משפטיות או לממש את האינטרסים הלגיטימיים שלנו, ו/או כל בסיס משפטי אחר המותר בהתאם לתקנה הרלוונטית להגנה על נתונים. כאשר הדבר נדרש או מותר על פי חוק, נוכל לעבד את הנתונים האישיים שלך על בסיס הסכמתך. אם אנחנו מסתמכים על הסכמתך כבסיס משפטי לעיבוד הנתונים שלך, יש לך את הזכות לחזור בך מהסכמתך בכל עת. JET עשויה לעבד את קטגוריות הנתונים האישיים הבאות למטרות האלה:

 • שם 
 • נתוני זיהוי (אם רלוונטי)
 • פרטי יצירת קשר 
 • פרטי כתובת (אם רלוונטי)
 • פרטי השכלה (אם רלוונטי)
 • מסמכי זיהוי (אם רלוונטי)
 • פרטי רקע (פלילי) (אם רלוונטי)
 • פרטי המלצות (אם רלוונטי)

5. מידע ש-JET עשויה לאסוף דרך מקורות אחרים 

בהתאם למותר על פי החוק החל, בנוסף לערוצי הגיוס או אתרי הקריירה שלנו, ייתכן שנקבל מידע עליך גם ממקורות אחרים, למשל דרך האינטראקציות שלך עם עובדי JET או מצדדים שלישיים, כגון מגייסים, סוכנויות גיוס, LinkedIn או אתרי אינטרנט אחרים (בכפוף להודעות הפרטיות של צדדים שלישיים כאלה). הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא שמבחינתנו, הגשת המועמדות שלך מהווה בקשה לנקוט בצעדים לפני הכניסה לחוזה (הסכם עבודה), כדי שנוכל לעמוד בהתחייבויות משפטיות או לממש את האינטרסים הלגיטימיים שלנו, ו/או כל בסיס משפטי אחר המותר בהתאם לחוקים החלים להגנה על נתונים. בהסכמתך, היכן שנדרשת או מותרת על פי חוק. אם אנחנו מסתמכים על הסכמתך כבסיס משפטי לעיבוד הנתונים שלך, יש לך את הזכות לחזור בך מהסכמתך בכל עת.

אנחנו מעבדים את קטגוריות הנתונים האישיים הבאות במסגרת הגשת המועמדות שלך למשרה פנויה ב-JET:


 • שם 
 • פרטי זיהוי
 • פרטי יצירת קשר
 • פרטי תעסוקה
 • נתוני הערכה (אם רלוונטי) 

6. ניתוח נתונים

JET עשויה גם להשתמש בנתונים האישיים שלך כדי שהיא תוכל לנתח את השימוש שלך ביישומי JET וכך לשפר את היישומים המשמשים אותך במהלך תהליך המועמדות. הבסיס המשפטי לפעולת עיבוד זו הוא נחיצותה כחלק מהאינטרס הלגיטימי של JET (ניתוח ודיווח) כפי שמוגדר בחוקים (המקומיים) החלים. היכן שנדרש או מותר על פי חוק, אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך על סמך הסכמתך. אם אנחנו מסתמכים על הסכמתך כבסיס משפטי לעיבוד הנתונים שלך, יש לך את הזכות לחזור בך מהסכמתך בכל עת. יתר על כן, אנחנו מעבדים נתונים שאתה מספק לנו בעקיפין, מכיוון ש-JET משתמשת בקובצי Cookie למטרות פונקציונליות, אנליטיות ושיווקיות. למידע נוסףיש לעיין בהצהרת קובצי ה-Cookie שלנו.

7. ביקורי בחצרים של JET

במהלך ביקור בחצרים (מתחמים) שלנו, אנחנו עשויים, מטעמי אבטחה ובהתאם לדרישות המקומיות, לתעד את הנתונים שלך באמצעות וידאו או מערכות או מכשירים אחרים למעקב אלקטרוני, דיגיטלי או אלחוטי (למשל טלוויזיה במעגל סגור). הבסיס המשפטי לפעולת עיבוד זו הוא נחיצותה כחלק מהאינטרס הלגיטימי של JET כפי שמוגדר בתקנה הרלוונטית להגנה על נתונים. 

מטרות נוספות
אנחנו נשתמש בנתונים האישיים שלך רק למטרות המתוארות לעיל, אלא אם כן אנחנו רואים צורך אפשרי להשתמש בהם מסיבה אחרת, והסיבה הזו תואמת את המטרה המקורית. אם נרצה להשתמש בנתונים למטרה אחרת, נפעל בהתאם כדי ליידע אותך, ועל סמך המשמעות של השינויים שאנחנו מבצעים. שים לב שאנחנו עשויים לעבד את המידע האישי שלך ללא ידיעתך או הסכמתך, בהתאם לכללים שלעיל, אם ישנה דרישה לכך על פי החוק החל.

קבלת החלטות אוטומטית ויצירה אוטומטית של פרופיל
למטרות המתוארות לעיל, אנחנו עשויים להשתמש בקבלת החלטות אוטומטית וביצירה אוטומטית של פרופיל. קבלת החלטות אוטומטית מתבצעת כאשר מערכת אלקטרונית משתמשת במידע אישי כדי לקבל החלטה ללא התערבות אנושית. בנסיבות מוגבלות, בהסכמתך המפורשת בכתב היכן שנדרש על פי החוק החל להגנה על נתונים, ובמידה שישנם אמצעים מתאימים לשמירה על זכויותיך, נשתמש בקבלת החלטות אוטומטית. 

החלטות שתהיה להן השפעה משמעותית עליך לא יחולו עליך בהתבסס על קבלת החלטות אוטומטיות בלבד, אלא אם יש לנו בסיס חוקי לעשות זאת והודענו לך על כך. כאשר קבלת החלטות אוטומטית ו/או יצירה אוטומטית של פרופיל מובילות להחלטה שלילית לגביך, ואינך מסכים איתה, ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס הפרטיות שלנו. לאחר מכן נמשיך להערכה-מחדש של המצב.

גיל
האתר והמשרות הפנויות שלנו אינם מיועדים לאנשים המוגדרים כקטינים על פי החוקים המקומיים החלים. בנוסף, אין בכוונתנו לאסוף נתונים אישיים של מבקרים באתר שהינם מתחת לגיל החוקי המוגדר. עם זאת, אין באפשרותנו לאמת את גילם של המבקרים או המועמדים. לכן אנחנו ממליצים להורים ו/או לאפוטרופוסים חוקיים לעקוב אחר הפעילויות המקוונות של ילדיהם כדי למנוע איסוף נתונים האישיים שלהם ללא הסכמת ההורים. אם אתה סבור שאספנו נתונים אישיים של קטין ללא הסכמה, אנא צור איתנו קשר באמצעות טופס הפרטיות שלנו. לאחר מכן נמחק את הנתונים האלה.

שיתוף עם אחרים
JET עשויה לעבוד עם חברות אחרות בקבוצת JET ועם צדדים שלישיים אחרים על מנת לבצע את העיבוד המתואר לעיל. 

חברות הקבוצה וצדדים שלישיים אלה יעבדו את הנתונים האישיים שלך בשמנו (כמעבדי המידע) או כבעלי שליטה אוטונומיים במידע, ותהיה להם גישה לנתונים האישיים שלך למטרות המתוארות בהצהרת פרטיות זו. אנחנו דורשים מחברות הקבוצה ומהצדדים השלישיים להגן על המידע בהתאם לסטנדרטים המפורטים בהצהרת פרטיות זו, ואנחנו נוקטים באמצעים מתאימים בהתאם לחוקי הגנת המידע החלים, כדי להבטיח את אותה רמה של הגנה וסודיות של הנתונים האישיים שלך.  

אנחנו גם נשתף את הנתונים שלך עם בעלי שליטה במידע אחרים של צד שלישי כאשר הדבר מתאים או נדרש על פי החוק או התקנה החלים (כולל צו בית משפט), או היכן שאנחנו מאמינים שהדבר נחוץ כדי לממש, לבסס או להגן על זכויות משפטיות או כדי להגן על האינטרסים החיוניים של אדם כלשהו. בעלי שליטה במידע מצד שלישי אלה עשויים לכלול סוכנויות של אכיפת החוק. 

אנחנו עשויים גם לחשוף את הנתונים שלך לחברות או קונים פוטנציאליים של הנכסים שלנו, רובם ככולם, בנוגע למכירה או העברה של נכסים אלה.
ייתכן שנשתף את הנתונים האישיים שלך עם הצדדים הבאים:


 • חברות מסונפות של JET, חברות בנות ו/או חברות הקבוצה של JET
 • ספקי תוכנה
 • שותפים להטמעה
 • חברות לביצוע סקרי שביעות רצון
 • יועצים מקצועיים
 • רשויות אכיפת חוק, גופים רגולטוריים ו/או רשויות ממשלתיות
 • קונים פוטנציאליים
 • כל צד אחר בתנאי שהבעת את הסכמתך לחשיפה

אתרי צד שלישי
האתר שלנו עשוי לכלול קישורים לאתרי צד שלישי. בעת גישה לאתרי צד שלישי כאלה, יש לזכור שלכל אחד מהאתרים הללו יש הצהרת פרטיות משלו. למרות ש-JET מקפידה מאוד בבחירת אתרים לקשר אליהם, אין באפשרותנו לקחת אחריות על הדרך שבה הם מטפלים בנתונים האישיים שלך.

לאן הנתונים שלך נשלחים
אנחנו עשויים להעביר את הנתונים האישיים שלך אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA). הדבר עשוי לכלול העברה של הנתונים או גישה אליהם מתחומי שיפוט אחרים, לרבות תחומי שיפוט שייתכן שאינם מספקים רמת הגנה שוות ערך לחוקים המקומיים שלך ו/או החוקים להגנת נתונים. במקרים בהם נעביר נתונים אישיים אל מחוץ לאזור ה-EEA, ניקח בחשבון את ההתחייבויות הסטטוטוריות הרלוונטיות להעברת נתונים אישיים, וכאשר אין החלטה מתאימה של הנציבות האירופית (EC), נסתמך על אמצעי הגנה מתאימים, כולל סעיפי חוזה סטנדרטיים שאושרו על ידי EC. הטמענו אמצעי הגנה מתאימים דומים אצל ספקי השירותים שלנו של צד שלישי, ונתונים נוספים ניתן לספק לפי בקשה.

כמה זמן אנחנו שומרים את הנתונים שלך
נשמור את הנתונים האישיים שלך רק כל עוד הם נחוצים על מנת להשיג את המטרות שלשמן אספנו אותם, לרבות עמידה בדרישות משפטיות, חשבונאיות או דרישות דיווח כלשהן. כדי לקבוע את תקופת השמירה המתאימה של נתונים אישיים, אנחנו לוקחים בחשבון את הכמות, האופי והרגישות של הנתונים האישיים, את הסיכון האפשרי לנזק משימוש לא מורשה או חשיפה של הנתונים האישיים, את המטרות שלשמן אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים, בין אם אנחנו יכולים להשיג את המטרות הללו באמצעים אחרים ובין אם לא, ואת הדרישות החוקיות, החוזיות או דרישות דומות הרלוונטיות, על מנת לשמור על הנתונים האישיים שלך.

בנסיבות מסוימות, אנחנו עשויים להפוך את הנתונים האישיים שלך לאנונימיים כך שלא ניתן יהיה לשייך אותם אליך, ובמקרה כזה ייתכן שנשתמש במידע כזה ללא הודעה נוספת לך. 

זכויות, שאלות או תלונות
אנחנו מודיעים לך שבנוגע לנתונים האישיים, באפשרותך לממש את הזכויות הניתנות על ידי החוקים החלים להגנה על נתונים, שעשויים לכלול את: 


 • הזכות לקבל מידע: לקבל מידע על אופן האיסוף והשימוש שלנו בנתונים האישיים שלך. 
 • הזכות לגישה: לקבל גישה לנתונים האישיים שאנחנו מחזיקים עליך, לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, ובתנאים מסוימים לקבל עותק של הנתונים האישיים שלך הנמצאים בתהליך עיבוד. 
 • הזכות לאמת את נכונות הנתונים האישיים שלך: לבקש תיקון אם חלק מהנתונים האישיים שלך המוחזקים אצלנו אינו מדויק, חלקי או דורש עדכון. 
 • הזכות להישכח: בנסיבות מסוימות, יש לך את הזכות לבקש מאיתנו למחוק או להיפטר בדרך אחרת מכל הנתונים האישיים שלך המוחזקים אצלנו. 
 • הזכות להגביל (כלומר למנוע) את עיבוד הנתונים האישיים שלך: אם הדרישות מתקיימות, לא נעבד את הנתונים האישיים שלך לשום מטרה מלבד אחסונם.
 • הזכות להתנגד לכך שנשתמש בנתונים האישיים שלך למטרות מסוימות:  נפסיק לעבד את הנתונים האישיים שלך על פי בקשתך אם עיבדנו את הנתונים האישיים שלך על בסיס משפטי אחר שאינו הסכמה.
 • הזכות לחזור בך מהסכמתך: אם אנחנו מסתמכים על הסכמתך כבסיס משפטי לשימוש בנתונים האישיים שלך, יש ברשותך את הזכות לחזור בך מהסכמה זו בכל עת. בקשתך לא תפגע בחוקיות העיבוד על סמך ההסכמה שסיפקת לפני הביטול.
 • הזכות לניידות נתונים: אם סיפקת לנו נתונים אישיים ישירות, ואנחנו משתמשים בהם בהסכמתך, או לצורך ביצוע חוזה, ומעבדים אותם באמצעים אוטומטיים, באפשרותך במקרים רבים לבקש מאיתנו עותק של נתונים אישיים אלה בתבנית מובנית, הנמצאת בשימוש נפוץ וניתן לקריאה על ידי מכונה (אם ניתן מבחינה טכנית) לשימוש חוזר בשירות או עסק אחר.
 • זכויות הנוגעות לקבלת החלטות אוטומטית וליצירה אוטומטית של פרופיל. 
 • הגשת תלונה: יש לך הזכות להגיש תביעה אצל הרשות המוסמכת להגנה על נתונים. עם זאת, אנו מעריכים את ההזדמנות לפתור את חששותיך בעצמנו, ולכן כדאי ליצור איתנו קשר תחילה.

למימוש זכויותיך, יש ליצור איתנו קשר באמצעות טופס הפרטיות שלנו.

כדאי לזכור שתקשורת באמצעות דוא"ל אינה תמיד מאובטחת. לכן, אין לכלול מידע רגיש בהודעות הדוא"ל שלך אלינו.

נעשה כמיטב יכולתנו לטפל בבקשתך בזמן וללא תשלום, למעט במקרים שבהם נידרש למאמץ עודף. במקרים מסוימים, ייתכן שנבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנוכל לפעול בהתאם לבקשתך.

יש לדאוג שהנתונים האישיים יישמרו מדויקים ומעודכנים. אם נתון אישי כלשהו שאנו מחזיקים לגביך משתנה, יש לעדכן אותנו כל אנחנו מחזיקים בנתונים אלה. אם בחרת לשתף אותנו בנתונים של אנשים אחרים, באחריותך לאסוף נתונים אלה בהתאם לדרישות החוק המקומיות. לדוגמה: את אותם אנשים, שהנתונים שלהם מגיעים אלינו ממך, עליך ליידע על התוכן של הצהרה זו, ולקבל את הסכמתם מראש.

אם יש לך שאלות או תלונות אחרות כלשהן לגבי עיבוד הנתונים האישיים שלך, נשמח לדבר איתך. נשמח גם לשמוע ממך אם יש לך טיפים או הצעות לשיפור מדיניות הפרטיות שלנו. למידע נוסף על השימוש שלנו בנתונים האישיים שלך או מימוש זכויותיך כמפורט לעיל, באפשרותך ליצור קשר עם משרד הגנת הנתונים של הקבוצה שלנו באמצעות טופס הפרטיות או פרטי הקשר המפורטים להלן.

אבטחה
JET מתייחסת ברצינות להגנה על הנתונים שלך ונוקטת בצעדים מתאימים כדי להילחם בשימוש לרעה, אובדן, גישה לא מורשית, פרסום לא רצוי ושינוי לא תקין שלהם. אם אתה סבור שהנתונים שלך עדיין אינם מוגנים כראוי או שיש ראיות לשימוש לרעה, אנא צור קשר בכתובת security@justeattakeaway.com

עדכונים להודעת פרטיות זו
אנחנו עשויים לעדכן הצהרת פרטיות זו מעת לעת בתגובה להתפתחויות משפטיות, טכניות או עסקיות משתנות. כאשר נעדכן את הצהרת הפרטיות שלנו, ננקוט באמצעים מתאימים כדי ליידע אותך, בהתאם למשמעות השינויים שאנו מבצעים. כאשר הדבר נדרש על פי החוק החל להגנה על נתונים, נקבל את הסכמתך לכל שינוי מהותי בהצהרת פרטיות זו. 

מומלץ לעיין בהצהרה זו מעת לעת לקבלת המידע העדכני ביותר על נוהלי הפרטיות שלנו. אנחנו נאחסן גרסאות קודמות של ההצהרה שלנו בארכיון, לעיונך.

יצירת קשר
בכל שאלה או חשש לגבי הצהרה זו ו/או נוהלי הפרטיות שלנו, ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות טופס הפרטיות שלנו, או על ידי יצירת קשר עם קצין הגנת הנתונים שלנו:

Takeaway.com Data Protection Officer - Takeaway.com Group B.V.
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
The Netherlands

הצהרת פרטיות זו עשויה להתעדכן והיא עודכנה לאחרונה ב-02/05/2022.