Erklæring om beskyttelse af ansøgeres personoplysninger


Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger (“erklæring”) gælder for behandling af personoplysninger om ansøgere, der søger ledige stillinger hos Just Eat Takeaway.com eller et af JET’s associerede selskaber (herefter benævnt “JET”). 

Hos JET er vi forpligtet til at beskytte alles privatliv i vores lokalsamfund. Det betyder, at vi vil beskytte vores ansøgeres personoplysninger. Derfor overholder JET kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger. Den dataansvarlige for behandling af disse personoplysninger er Just Eat Takeaway.com Group B.V. og/eller det associerede JET-selskab (herunder datterselskaberne af Just Eat Takeaway.com N.V.). 


Hvilke personoplysninger vi behandler og hvorfor

Personoplysninger, i denne erklæring også benævnt “dine oplysninger”, betyder alle oplysninger eller samling af oplysninger, hvorfra vi, direkte eller indirekte, er i stand til at identificere dig personligt, især ved henvisning til en identifikator, f.eks. navn og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, dit CV, et referencebrev osv. Det omfatter ikke oplysninger, hvor identiteten er blevet fjernet (anonyme oplysninger).

1. Ansøgningsproces

JET behandler personoplysninger om dig, fordi du har ansøgt om en ledig stilling hos JET. Vi behandler disse data til udvælgelsesprocessen og byder dig fremover forhåbentlig velkommen som medarbejder hos JET. Det juridiske grundlag for denne behandling er, at vi betragter din ansøgning som en anmodning om at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (ansættelsesaftale), for at vi kan overholde juridiske forpligtelser eller forfølge vores legitime interesser, og/eller ethvert andet retsgrundlag, der ellers er tilladt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning. Hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov, kan vi behandle dine personoplysninger baseret på dit samtykke. Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

JET værdsætter mangfoldighed og inklusion. Lige ansættelsesmuligheder betyder, at vi tilbyder lige behandling til alle ansøgere. For at sikre lige ansættelsesmuligheder som tilladt eller påkrævet af lokal lov kan vi indsamle personoplysninger til dette formål.

Vi behandler kun personoplysninger, som du giver os via webstedet, ansøgningsformularen, tilsendte CV'er eller på anden måde under ansøgningsprocessen. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:


 • Navn 
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Adresseoplysninger
 • Ansættelsesoplysninger
 • Uddannelsesoplysninger
 • Identifikationsdokumenter
 • Arbejdstilladelsesoplysninger (hvis relevant)
 • Familieoplysninger (hvis relevant)

På din anmodning vil vi tilbyde dig support og hjælp via talenterhvervelsesteams og vores kommunikationskanaler. I henhold til dine præferencer vil vi kontakte dig via telefonopkald, telefon- eller e-mailmeddelelser for at give dig oplysninger vedrørende din ansøgning og for at opfylde dine anmodninger. Hvis du udtrykte interesse i personlige jobmulighedsanbefalinger, kan vi informere dig om tilgængelige muligheder for ansættelse hos JET. 

2. Evaluering af ansøgninger

JET kan bede dig om at udføre en vurdering under ansøgningsprocessen. Disse evalueringer udføres for at få en god forståelse af dine kompetencer. Dine svar i evalueringer vil blive vurderet, muligvis på en automatiseret måde (se afsnittet om automatiseret beslutningstagning for flere oplysninger), og baseret på evalueringen vil beslutningen om din ansøgning blive truffet. Det juridiske grundlag for denne behandling er, at vi anser evalueringerne som nødvendige for at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (ansættelsesaftale). JET kan behandle følgende kategorier af personoplysninger til evalueringer:


 • Navn
 • Identifikationsoplysninger (hvis relevant)
 • Kontaktoplysninger
 • Evalueringsdata

3. Undersøgelse af ansøgertilfredshed

For at sikre, at vores tjenester er i overensstemmelse med dine præferencer og for at forbedre vores tjenester og platforme, kan JET kontakte dig for at udføre forskning, såsom, men ikke begrænset til, spørgeundersøgelser. Vi sender dig kun denne type kommunikation med dit forudgående samtykke, medmindre det ikke er nødvendigt i henhold til gældende lov. Deltagelse i denne forskning er helt frivillig. Hvis du ikke ønsker at modtage disse spørgeundersøgelser, kan du afmelde dem i de medfølgende meddelelser. JET kan behandle følgende kategorier af persondata til forskningsformål:


 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Forskningsinput 

4. Baggrunds- og/eller referencetjek

I løbet af ansøgningsprocessen kan JET kræve, at du tilvejebringer oplysninger til - eller udfører en baggrunds- og/eller referencekontrol. Disse kontroller udføres kun, hvis det er tilladt ved lov, og hvis JET anser dette for at være nødvendigt for det job, du søgte. Det juridiske grundlag for denne behandling er, at vi betragter din ansøgning som en anmodning om at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (ansættelsesaftale), for at vi kan overholde juridiske forpligtelser eller forfølge vores legitime interesser, og/eller ethvert andet retsgrundlag, der ellers er tilladt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning. Hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov, kan vi behandle dine personoplysninger baseret på dit samtykke. Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. JET kan behandle følgende kategorier af personoplysninger til disse formål:


 • Navn 
 • Identifikationsoplysninger (hvis relevant)
 • Kontaktoplysninger 
 • Adresseoplysninger (hvis relevant)
 • Uddannelsesoplysninger (hvis relevant)
 • Identifikationsdokumenter (hvis relevant)
 • (Kriminelle) baggrundsoplysninger (hvis relevant)
 • Referenceoplysninger (hvis relevant)

5. Oplysninger, som JET kan indsamle gennem andre kilder 

I det omfang det er tilladt ved gældende lov, kan vi ud over vores rekrutteringskanaler eller karrierewebsteder også indhente oplysninger om dig fra andre kilder, såsom gennem dine interaktioner med JET-medarbejdere eller fra tredjeparter, såsom rekrutteringskonsulenter, rekrutteringsbureauer, LinkedIn eller andre websteder på internettet (med forbehold for sådanne tredjeparters databeskyttelseserklæringer). Det juridiske grundlag for denne behandling er, at vi betragter din ansøgning som en anmodning om at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (ansættelsesaftale), for at vi kan overholde juridiske forpligtelser eller forfølge vores legitime interesser, og/eller ethvert andet retsgrundlag, der ellers er tilladt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning. Hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov, med dit samtykke. Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger som en del af din ansøgning om en ledig stilling hos JET:
 • Navn 
 • Identifikationsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Ansættelsesoplysninger
 • Vurderingsdata (hvis relevant) 

6. Analyse

JET kan også bruge dine personoplysninger til at analysere din brug af JET-applikationer, så vi kan forbedre de applikationer, som du bruger i din ansøgningsproces. Det juridiske grundlag for denne behandling er, at den er nødvendig for at forfølge en legitim interesse hos JET (analyse og rapportering) som defineret i gældende (lokale) love. Hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov, behandler vi dine personoplysninger baseret på dit samtykke. Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Derudover behandler vi oplysninger, som du indirekte giver os, fordi JET bruger cookies til funktionelle, analyse- og markedsføringsformål. Se vores cookieerklæring for at få flere oplysninger om dette.

7. Besøg på JET’s område

Hvis du besøger vores lokaliteter, kan vi, af sikkerhedsmæssige årsager og i overensstemmelse med lokale krav, optage dine oplysninger via video eller andre elektroniske, digitale eller trådløse overvågningssystemer eller enhed (f.eks. CCTV). Det juridiske grundlag for denne behandling er, at den er nødvendig for at forfølge en legitim interesse hos JET som defineret i den gældende forordning om beskyttelse af personoplysninger. 

Yderligere formål
Vi bruger kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi med rimelighed mener, at vi skal bruge dem af en anden årsag, og den pågældende årsag er forenelig med det oprindelige formål. Hvis vi ønsker at bruge oplysningerne til et andet formål, træffer vi passende foranstaltninger for at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Bemærk venligst, at vi kan behandle dine personoplysninger uden din viden eller dit samtykke i overensstemmelse med ovenstående regler, hvor påkrævet ved gældende lov.

Automatiske individuelle afgørelser og profilering
Til de formål, der er beskrevet ovenfor, kan JET muligvis bruge automatiske individuelle afgørelser og profilering. Automatiseret beslutningstagning finder sted, når et elektronisk system bruger personoplysninger til at træffe en beslutning uden menneskelig indgriben. Under begrænsede omstændigheder, med dit udtrykkelige skriftlige samtykke, hvor det kræves af gældende databeskyttelseslovgivning, og hvor passende foranstaltninger er på plads for at beskytte dine rettigheder, vil vi bruge automatiseret beslutningstagning. 

Du vil ikke være genstand for beslutninger, der vil have en væsentlig indvirkning på dig udelukkende baseret på automatiseret beslutningstagning, medmindre vi har et lovligt grundlag for at gøre det, og vi har underrettet dig. Når en sådan automatiseret beslutningstagning og/eller profilering fører til en negativ beslutning om dig, og du ikke accepterer den, kan du kontakte os via vores databeskyttelsesformular. Vi vil derefter foretage en ny vurdering af situationen.

Alder
Vores websted og ledige stillinger er ikke beregnet til personer, der er defineret som mindreårige i henhold til gældende lokale love, og vi har heller ikke til hensigt at indsamle personoplysninger om webstedsbesøgende, der er under den definerede myndighedsalder. Vi er dog ikke i stand til at bekræfte besøgendes eller ansøgeres alder. Vi råder derfor forældre og/eller værger til at overvåge deres børns online aktiviteter for at forhindre, at deres personoplysninger indsamles uden forældrenes samtykke. Hvis du føler, at vi har indsamlet personoplysninger om en mindreårig uden samtykke, bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular. Vi vil derefter slette disse data.

Deling med andre
JET kan samarbejde med andre virksomheder inden for JET Gruppen og andre tredjeparter for at udføre den behandling, der er beskrevet ovenfor. 

Disse gruppeselskaber og tredjeparter behandler dine personoplysninger på vegne af os (som databehandlere) eller som uafhængige dataansvarlige, og har adgang til dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Vi kræver, at gruppeselskaber og tredjeparter beskytter dem i overensstemmelse med de standarder, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring, og vi træffer passende foranstaltninger i henhold til gældende databeskyttelseslove for at garantere det samme niveau af beskyttelse og fortrolighed af dine personoplysninger.  

Vi deler også dine oplysninger med andre tredjepartsdataansvarlige, hvor det er relevant eller påkrævet ved gældende lov eller forordning (herunder en retskendelse), eller hvor vi mener, at videregivelse er nødvendig for at udøve, fastlægge eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte en persons vitale interesser. Sådanne tredjeparts dataansvarlige kan omfatte retshåndhævende myndigheder. 

Vi kan også videregive dine oplysninger til enhver virksomhed eller potentiel køber af alle eller stort set alle vores aktiver i forbindelse med ethvert salg eller overførsel af de pågældende aktiver.

Dine personoplysninger kan deles med følgende parter:


 • JET's datterselskaber og/eller gruppeselskaber i JET
 • Softwareudbydere
 • Implementeringspartnere
 • Tilfredshedsundersøgelsesfirmaer
 • Professionelle rådgivere
 • Retshåndhævelse, tilsynsmyndigheder og/eller offentlige myndigheder
 • Potentielle købere
 • Enhver anden part, forudsat at du har givet dit samtykke til videregivelsen

Tredjepartswebsteder
Vores websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Når du tilgår sådanne tredjepartswebsteder, skal du huske på, at hvert af disse websteder har deres egen databeskyttelseserklæring. Selvom JET udviser stor omhu i sit valg af websteder, der kan linkes til, kan vi ikke påtage os ansvaret for den måde, hvorpå de håndterer dine oplysninger.

Hvor dine oplysninger sendes hen 
Vi kan overføre dine personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Dette kan omfatte overførsel eller adgang til dem fra andre retskredse, herunder retskredse der muligvis ikke yder et beskyttelsesniveau svarende til dine lokale og/eller databeskyttelseslove. Når vi overfører personoplysninger udenfor EØS, tager vi hensyn til gældende lovbestemte forpligtelser, der er relevante for overførsel af personoplysninger, og hvis der ikke findes en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen, anvender vi passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen. Vi har implementeret lignende passende sikkerhedsforanstaltninger hos vores tredjepartstjenesteudbydere, og yderligere oplysninger kan tilvejebringes efter anmodning.

Hvor længe vi beholder dine oplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil vi indsamlede dem, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringskrav. For at bestemme den passende opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi hensyn til mængden, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade ved uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, og hvorvidt vi kan opnå disse formål på andre måder, samt de gældende lov-, kontraktmæssige eller lignende krav til opbevaring af dine personoplysninger .

Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personoplysninger, så de ikke længere kan knyttes til dig, og i så fald kan vi bruge sådanne oplysninger uden yderligere varsel til dig. 

Rettigheder, spørgsmål eller klager
Vi informerer dig om, at du med hensyn til personoplysningerne kan udøve de rettigheder, der er fastsat i gældende databeskyttelseslove, som kan omfatte: 


 • Retten til at blive informeret: Indhente oplysninger om vores indsamling og brug af dine personoplysninger. 
 • Retten til adgang: Få adgang til de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, få oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles af os, og under visse omstændigheder få en kopi af dine personoplysninger, der behandles. 
 • Retten til at bekræfte nøjagtigheden af dine personoplysninger: Anmode om berigtigelse, hvis nogen af dine personoplysninger, som vi opbevarer, er unøjagtige, ufuldstændige eller kræver en opdatering. 
 • Retten til at blive glemt: Under visse omstændigheder har du ret til at bede os om at slette eller på anden måde bortskaffe alle dine personoplysninger, som vi opbevarer. 
 • Retten til at begrænse (dvs. forhindre) behandlingen af dine personoplysninger: Hvis kravene er opfyldt, behandler vi ikke dine personoplysninger til noget andet formål end at opbevare dem.
 • Retten til at gøre indsigelse mod, at vi bruger dine personoplysninger til et bestemt formål:  Vi stopper behandling af dine personoplysninger efter din anmodning, hvis vi behandler dine personoplysninger på et andet retsgrundlag end samtykke.
 • Retten til at trække samtykke tilbage: Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for at bruge dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække det pågældende samtykke tilbage. Din anmodning vil ikke skade lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der blev givet forud for tilbagetrækningen.
 • Retten til dataportabilitet: Hvis du har givet os personoplysninger direkte, bruger vi dem med dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, og de oplysninger behandles ved hjælp af automatiserede metoder, kan du i mange tilfælde bede os om en kopi af de pågældende personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (hvis teknisk muligt) til at genbruge med en anden tjeneste eller virksomhed.
 • Rettigheder vedrørende automatiseret beslutningstagning og profilering. 
 • Indgivelse af en klage: Du har ret til at indgive en klage til din kompetente databeskyttelsesmyndighed. Vi vil dog gerne have mulighed for selv at løse dine problemer, så kontakt os venligst først.

For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular.

Vær opmærksom på, at e-mailmeddelelser ikke altid er sikre. Derfor bedes du undlade at inkludere følsomme oplysninger i dine e-mails til os.

Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme din anmodning til tiden og gratis, undtagen hvor det ville kræve en uforholdsmæssig indsats. I visse tilfælde kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, før vi kan efterkomme din anmodning.

Det er vigtigt, at dine personoplysninger holdes nøjagtige og opdaterede. Hvis nogen af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, ændres, bedes du holde os informeret, så længe vi har de pågældende oplysninger. Hvis du deler andre personers oplysninger med os, er det dit ansvar at indsamle sådanne oplysninger i overensstemmelse med lokale lovkrav. For eksempel bør du informere sådanne andre personer, hvis oplysninger du giver os, om indholdet af denne erklæring og indhente deres forudgående samtykke.

Hvis du har andre spørgsmål eller klager over behandlingen af dine personoplysninger, vil vi med glæde tale med dig. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har tips eller forslag til forbedring af vores privatlivspolitik. Kontakt venligst vores koncern-databeskyttelsesafdeling via vores databeskyttelsesformular eller kontaktoplysningerne angivet nedenfor for at få flere oplysninger om vores brug af dine personoplysninger eller udøvelse af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, .

Sikkerhed
JET tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt og træffer passende foranstaltninger til at bekæmpe misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket offentliggørelse og uretmæssig ændring. Hvis du føler, at dine oplysninger stadig ikke er beskyttet ordentligt, eller at der er bevis for misbrug, bedes du kontakte security@justeattakeaway.com. 

Opdateringer til denne databeskyttelseserklæring
Vi kan opdatere denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden som svar på nye juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger. Når vi opdaterer vores databeskyttelseserklæring, træffer vi passende foranstaltninger til at informere dig i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Hvis det kræves af gældende databeskyttelseslovgivning, indhenter vi dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer til denne databeskyttelseserklæring. 

Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne erklæring for at få de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksisser. Vi gemmer tidligere versioner af vores erklæring i et arkiv til din gennemgang.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne databeskyttelseserklæring og/eller vores databeskyttelsespraksisser, bedes du kontakte os  via vores databeskyttelsesformular eller ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Takeaway.com Data Protection Officer - Takeaway.com Group B.V.
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Holland

Denne databeskyttelseserklæring kan opdateres og blev sidst opdateret den 02-05-2022.