Databeskyttelseserklæring for ansøgere


Denne databeskyttelseserklæring (“erklæring”) forklarer, hvordan Takeaway.com Group B.V. og dennes datterselskaber og associerede selskaber (“JET”, “vi”, “os” eller “vores”) indsamler, bruger, videregiver og på anden måde behandler personoplysninger, og erklæringen gælder for behandlingen af personoplysninger om ansøgere, der ansøger om ledige stillinger hos JET.
​​​​​​​

Hvilke personoplysninger vi behandler og hvorfor 

Personoplysninger, i denne erklæring også betegnet “dine oplysninger”, betyder alle oplysninger eller sæt af oplysninger, hvorfra vi, direkte eller indirekte, er i stand til personligt at identificere dig, især ved henvisning til en identifikator, f.eks. navn og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, osv. De omfatter ikke oplysninger, hvor identiteten er blevet fjernet (anonyme data).  

Vi indsamler dine oplysninger direkte fra dig, uanset om det er ansigt til ansigt eller elektronisk via virtuelle møder eller formularer.

Hos JET er vi forpligtede til at beskytte privatlivets fred for alle i vores fællesskab, og via denne erklæring vil vi gerne informere dig om de personoplysninger, der behandles i forbindelse med ansøgnings- og rekrutteringsprocessen hos JET, samt om den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, og formålene med behandlingen.


     1. Ansøgningsproces 

JET behandler personoplysninger om dig, fordi du har ansøgt om en ledig stilling hos JET. Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med udvælgelsesprocessen, og vi håber at kunne byde dig velkommen som medarbejder hos JET. Retsgrundlaget for denne behandling er, at vi anser din ansøgning som en anmodning om at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (ansættelsesaftale), således at vi kan overholde juridiske forpligtelser eller forfølge vores legitime interesser, og/eller eventuelt andet retsgrundlag, der ellers er tilladt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning. Hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov, kan vi behandle dine personoplysninger baseret på dit samtykke. Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

JET værdsætter mangfoldighed og inklusion. Lige ansættelsesmuligheder betyder, at vi tilbyder ligebehandling til alle ansøgere. For at sikre lige ansættelsesmuligheder som tilladt eller påkrævet ved lokal lovgivning kan vi indsamle følsomme personoplysninger eller oplysninger om køn til dette formål.


Vi behandler kun personoplysninger, som du tilvejebringer for os via webstedet, ansøgningsformularen, indsendte CV'er eller lignende under ansøgningsprocessen. Vi kan behandle følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor:

 • Navn
 • Identifikationsoplysninger 
 • Kontaktoplysninger 
 • Adresseoplysninger 
 • Ansættelsesoplysninger 
 • Uddannelsesoplysninger 
 • Identifikationsdokumenter 
 • Oplysninger om arbejdstilladelse (hvis relevant) 
 • Familieoplysninger (hvis relevant) 
 • Køn (med dit samtykke) 

På din anmodning vil vi tilbyde dig support og assistance via talenterhvervelsesteams og vores kommunikationskanaler. I henhold til dine præferencer vil vi kontakte dig via telefonopkald eller e-mailmeddelelser for at give dig oplysninger vedrørende din ansøgning og for at opfylde dine anmodninger. Hvis du har udtrykt interesse for personlige jobmuligheder, kan vi informere dig om tilgængelige muligheder for ansættelse hos JET. 

     2. Ansøgningsvurderinger 

JET kan bede dig om at deltage i en test under ansøgningsprocessen. Disse tests udføres for at få en god forståelse af dine kompetencer. Dine svar i disse tests vil blive evalueret, herunder eventuelt på en automatiseret måde (for yderligere oplysninger se afsnittet om automatiseret beslutningstagning), og baseret på evalueringen vil beslutningen om din ansøgning blive truffet. Retsgrundlaget for denne behandling er, at vi betragter disse tests som nødvendige for at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (ansættelsesaftale). Vi kan behandle følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor:


 • Navn 
 • Identifikationsoplysninger (hvis relevant) 
 • Kontaktoplysninger 
 • Testdata 

     3. Tilfredshedsundersøgelse for ansøgere 

For at sikre at vores tjenester imødekommer dine præferencer og for at forbedre vores tjenester og platforme, kan JET kontakte dig i forbindelse med researchaktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, undersøgelser. Vi sender dig kun disse typer af kommunikation med dit forudgående samtykke, medmindre dette ikke er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning. Deltagelse i denne research er helt frivillig. Hvis du ikke ønsker at modtage disse undersøgelser, kan du afmelde dem i de ledsagende meddelelser. Vi kan behandle følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor:
 • Navn 
 • Kontaktoplysninger 
 • Researchinput

     4. Baggrunds- og/eller referencekontrol 

Under ansøgningsprocessen kan JET kræve, at du tilvejebringer oplysninger om eller udfører en baggrunds- og/eller referencekontrol. Disse kontroller udføres kun, hvis det er tilladt ved lov, og hvis JET anser dette for at være nødvendigt for det job, du ansøger om. Retsgrundlaget for denne behandling er, at vi anser din ansøgning som en anmodning om at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (ansættelsesaftale), således at vi kan overholde juridiske forpligtelser eller forfølge vores legitime interesser, og/eller eventuelt andet retsgrundlag, der ellers er tilladt i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning. Hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov, kan vi behandle dine personoplysninger baseret på dit samtykke. Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Vi kan behandle følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor:


 • Navn 
 • Identifikationsoplysninger (hvis relevant) 
 • Kontaktoplysninger 
 • Adresseoplysninger (hvis relevant) 
 • Uddannelsesoplysninger (hvis relevant) 
 • Identifikationsdokumenter (hvis relevant) 
 • (Kriminelle) Baggrundsoplysninger (hvis relevant) 
 • Referenceoplysninger (hvis relevant) 

     5. Oplysninger, som JET kan indsamle via andre kilder 

I det omfang det er tilladt ved gældende lov, kan vi ud over vores rekrutteringskanaler eller karrierewebsteder også indhente oplysninger om dig fra andre kilder, såsom gennem dine interaktioner med JET-medarbejdere eller fra tredjeparter, såsom rekrutteringsbureauer, sociale medieplatforme, f.eks. LinkedIn eller andre websteder på internettet (med forbehold for sådanne tredjeparters databeskyttelseserklæringer). Retsgrundlaget for denne behandling er, at vi anser din ansøgning som en anmodning om at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (ansættelsesaftale), således at vi kan overholde juridiske forpligtelser eller forfølge vores legitime interesser, og/eller eventuelt andet retsgrundlag, der ellers er tilladt i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove. Hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov, kan vi behandle dine personoplysninger baseret på dit samtykke. Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Vi behandler eventuelt følgende personoplysninger til ovennævnte formål:


 • Navn 
 • Identifikationsoplysninger 
 • Kontaktoplysninger 
 • Ansættelsesoplysninger
 • Vurderingsdata (hvis relevant) 

     6. Analyse 

JET kan også bruge dine personoplysninger til at analysere din brug af JET-applikationer og/eller tredjepartsværktøjer, der anvendes i JET-organisationen, for at forbedre de applikationer/værktøjer, som du anvender, og overvåge din præstation, hvis relevant. Retsgrundlaget for denne behandling er, at det er nødvendigt for at forfølge JETs legitime interesser (analyse og rapportering), som defineret i gældende love. Hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov, kan vi behandle dine personoplysninger baseret på dit samtykke. Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Derudover behandler vi oplysninger, som du indirekte tilvejebringer for os, fordi JET bruger cookies til funktionelle og analytiske formål, samt til markedsføring. Se vores cookie-erklæring for flere oplysninger om dette. 

     7. Besøg på JETs faciliteter 

Hvis du besøger vores faciliteter, kan vi af sikkerhedsmæssige årsager og i overensstemmelse med lokale krav optage dine personoplysninger via video eller andre elektroniske, digitale eller trådløse overvågningssystemer eller enheder (f.eks. videoovervågning). Retsgrundlaget for denne behandling er, at det er nødvendigt for at forfølge JETs legitime interesser, som defineret i gældende databeskyttelseslove. 


     8. Forebyggelse af svindel og sortlistning 

Vi behandler også personoplysninger for at forhindre svindel og andre former for misbrug på og via vores tjenester, såsom at afvise en ansøger, der opfører sig upassende (f.eks. brug af diskriminerende sprog, sexisme, racisme, falske dokumenter, uhøflig(t) sprog/adfærd eller uprofessionel adfærd eller lignende) under rekrutteringsprocessen. Retsgrundlaget for denne behandlingsaktivitet er, at det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse tilhørende JET (forebyggelse af svindel) eller for at overholde vores juridiske forpligtelser. Personoplysninger, der kan blive behandlet med henblik på forebyggelse af svindel, er:

 
 • Navn 
 • Kontaktoplysninger 
 • Enhedsoplysninger 
 • IP-adresse 
 • Browseroplysninger 

     9. Konkurrencer og kampagner 

JET kan fra tid til anden organisere konkurrencer eller kampagner til dig. Din deltagelse i disse konkurrencer er altid frivillig og baseret på dit samtykke. Hvis vi påberåber os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. De personoplysninger, der behandles til disse konkurrencer og/eller kampagner, afhænger af detaljerne for den pågældende konkurrence/kampagne. 


Yderligere formål 
Vi bruger kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi med rimelighed mener, at vi skal bruge dem af en anden årsag, og at den pågældende årsag er forenelig med det oprindelige formål. Hvis vi ønsker at bruge oplysningerne til et andet formål, træffer vi passende foranstaltninger for at informere dig i overensstemmelse med signifikansen af de ændringer, som vi foretager. Du bedes være opmærksom på, at vi kan behandle dine personoplysninger uden din viden eller dit samtykke i overensstemmelse med ovenstående regler, hvor det kræves ved gældende lov.


Automatiseret beslutningstagning og profilering 
Vi kan eventuelt bruge automatiseret beslutningstagning og profilering til de formål, der er beskrevet ovenfor. Automatiseret beslutningstagning finder sted, når et elektronisk system bruger personoplysninger til at træffe en beslutning uden menneskelig indgriben. Vi sørger for, at der er indført foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder, når vi bruger automatiseret beslutningstagning. 

Du vil ikke blive underlagt beslutninger, der vil have en signifikant indvirkning på dig, der udelukkende er baseret på automatiseret beslutningstagning, medmindre vi har et lovligt grundlag for at gøre dette, og vi har underrettet dig. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod denne type behandling, kan du kontakte os via vores databeskyttelsesformular. Vi vil derefter fortsætte med at revurdere situationen og/eller give dig flere oplysninger om, hvorfor og hvordan en sådan automatiseret beslutning blev truffet. 

Alder 
Vores websted og ledige stillinger er ikke beregnet til personer, der er defineret som mindreårige i henhold til gældende lokale love, og vi har heller ikke til hensigt at indsamle personoplysninger om besøgende på webstedet, der er under den definerede myndighedsalder. Vi kan dog ikke bekræfte besøgendes eller ansøgeres alder. Vi råder derfor forældre og/eller værger til at overvåge deres børns onlineaktiviteter for at forhindre, at børnenes personoplysninger indsamles uden forældresamtykke. Hvis du mener, at vi har indsamlet personoplysninger om en mindreårig uden samtykke, bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular. Vi vil derefter slette disse oplysninger.


Deling med andre 
JET kan samarbejde med andre virksomheder inden for JET-koncernen og andre tredjeparter om at udføre den behandling, der er beskrevet ovenfor. 

Disse koncernselskaber og tredjeparter kan behandle dine personoplysninger på vegne af os som databehandlere eller som autonome dataansvarlige (eller i en position som defineret eller henvist til i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder begreber som tilsvarende dataansvarlig eller databehandler), og de kan tilgå dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Vi kræver, at koncernselskaber og tredjeparter beskytter oplysningerne i overensstemmelse med de standarder, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring, og vi træffer passende foranstaltninger i henhold til gældende databeskyttelseslove for at garantere det samme beskyttelses- og fortrolighedsniveau for dine personoplysninger. 


Vi kan også dele dine personoplysninger med andre tredjeparter, hvis relevant eller påkrævet ved gældende lov eller forordning (herunder en retskendelse eller anmodning fra en retsmyndighed), eller hvis vi mener, at videregivelse er nødvendig for at udøve, fastlægge eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte en persons vitale interesser. Sådanne tredjepartsdataansvarlige kan omfatte retshåndhævende myndigheder. 

Vi kan også videregive dine personoplysninger til enhver virksomhed eller potentiel køber af alle eller stort set all vores aktiver i forbindelse med eventuelt salg eller overførsel af de pågældende aktiver.

Dine personoplysninger kan blive delt med følgende parter:


 • JETs tilknyttede selskaber, datterselskaber og/eller koncernselskaber
 • Softwareudbydere, såsom udbydere af software, hosting, applikationssupport, levering, logistik, informationssikkerhed osv. 
 • Implementeringspartnere 
 • Tilfredshedsundersøgelsesfirmaer 
 • Professionelle konsulenter (herunder rekrutteringsfirmaer) 
 • Retshåndhævende myndigheder, statsmyndigheder eller tilsynsmyndigheder (herunder forsikringsselskaber, visum- og skattemyndigheder) 
 • Potentielle købere 
 • Enhver anden part, forudsat at du har givet dit samtykke til videregivelsen. 

Tredjepartswebsteder 
Vores websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Når du tilgår sådanne tredjepartswebsteder, skal du huske på, at hvert af disse websteder har sin egen databeskyttelseserklæring. Selvom JET er meget omhyggelig med at vælge websteder, der skal linkes til, kan vi ikke tage ansvar for den måde, hvorpå de håndterer dine personoplysninger.


Hvor dine data bliver sendt hen 
Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Israel, Australien, New Zealand og Canada, skal du være opmærksom på, at vi kan behandle og/eller overføre dine personoplysninger uden for EØS, Israel, Australien, New Zealand og Canada. Dette kan omfatte overførsel af dem eller opnåelse af adgang til dem fra andre jurisdiktioner, herunder jurisdiktioner, der muligvis ikke yder et beskyttelsesniveau svarende til dine lokale og/eller databeskyttelseslove (“ikke-tilstrækkeligt land”). Hvis vi overfører personoplysninger uden for EØS, Israel, Australien, New Zealand og Canada, vil vi tage hensyn til eventuelt gældende lovbestemte forpligtelser, der er relevante for overførsler af personoplysninger, og i ikke-tilstrækkelige lande vil vi påberåbe os passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder EF-godkendte standardkontraktbestemmelser eller anden lovlig, bindende overførselsmekanisme, i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Uanset de sikkerhedsforanstaltninger, som vi har indført, kan dine oplysninger, når de overføres til et ikke-tilstrækkeligt land, være underlagt loven i det land, hvor de opbevares, og være underlagt videregivelse til regeringer, domstole eller retshåndhævende myndigheder eller tilsynsmyndigheder i et sådant andet land i henhold til loven i et sådant land.Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger 
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil vi indsamlede dem, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, regnskabs eller rapporteringsmæssige krav. For at bestemme den passende opbevaringsperiode for personoplysninger overvejer vi mængden, karakteren og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade ved uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, hvorvidt vi kan opnå de pågældende formål på andre måder, og de gældende juridiske, kontraktmæssige eller lignende krav til opbevaring af dine personoplysninger. 

Under visse omstændigheder kan vi anonymisere dine personoplysninger, så de ikke længere kan knyttes til dig, og i så fald kan vi bruge sådanne oplysninger uden yderligere varsel til dig. 

Rettigheder, spørgsmål eller klager 
Vi informerer dig hermed om, at du i forbindelse med dine personoplysninger kan udøve de rettigheder, der er fastsat i gældende databeskyttelseslove, og disse kan omfatte retten til indsigt i, berigtigelse af eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling, og til at gøre indsigelse mod behandling eller retten til dataportabilitet, at tilbagetrække dit samtykke til enhver tid (uden at det berører lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der blev givet forud for tilbagetrækningen), samt at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Husk på, at e-mailkommunikation ikke altid er sikker. Derfor bedes du undlade at sende følsomme oplysninger i dine e-mails til os.


Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme din anmodning i tide og gratis, undtagen hvor det ville kræve en uforholdsmæssig indsats. I visse tilfælde kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, før vi kan efterkomme din anmodning.

Det er vigtigt, at dine personoplysninger altid er nøjagtige og ajourførte. Hvis nogen af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, ændrer sig, bedes du holde os orienteret, så længe vi opbevarer de pågældende oplysninger. Hvis du deler oplysninger om andre personer med os, er det dit ansvar at indsamle sådanne oplysninger i overensstemmelse med lokale lovkrav. F.eks. skal du informere sådanne andre personer, hvis oplysninger du giver os, om indholdet af denne erklæring og indhente deres forudgående samtykke.

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har tips eller forslag til, hvordan vi kan forbedre vores fortrolighedspolitik. For flere oplysninger om vores brug af dine personoplysninger eller udøvelse af dine rettigheder som beskrevet ovenfor bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular eller kontaktoplysningerne angivet nedenfor. 

Sikkerhed 
JET tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt, og vi træffer derfor passende foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket videregivelse og uautoriseret ændring. 

Inden for JET begrænser vi adgangen til dine oplysninger så meget som muligt og giver kun vores medarbejdere adgang til dine oplysninger på en “need-to-know”-basis. 

Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er tilstrækkeligt beskyttede, eller at der er tegn på misbrug, bedes du kontakte os via databeskyttelsesformularen

Opdateringer af denne erklæring 
Vi kan opdatere denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden som respons på ændringer i juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger. Når vi opdaterer vores erklæring, træffer vi passende foranstaltninger for at informere dig i overensstemmelse med signifikansen af de ændringer, vi foretager. Såfremt det kræves af gældende databeskyttelseslovgivning, indhenter vi dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer af denne databeskyttelseserklæring. 

Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne erklæring for at se de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksisser. Vi opbevarer tidligere versioner af vores erklæring i et arkiv, så du kan gennemgå dem.

I det omfang at vi tilbyder lokale sprogversioner af denne erklæring, vil den engelske version have forrang i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de forskellige sprogversioner.


Kontakt os 
Hvis du har eventuelle spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne erklæring og/eller vores databeskyttelsespraksisser, bedes du kontakte os via vores databeskyttelsesformular eller ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver her

Takeaway.com Data Protection Officer - Takeaway.com Group B.V. 
Piet Heinkade 61 
1019 GM Amsterdam 
Holland 

Denne databeskyttelseserklæring kan blive opdateret og blev senest opdateret d. 08.03.2023.