Декларация за поверителност за кандидати 


Тази декларация за поверителност („Декларация“) обяснява как Takeaway.com Group B.V. и нейните дъщерни и свързани дружества („JET“, „ние“, „нас“ или „наш“) събират, използват, разкриват и обработват по друг начин лични данни, и се прилага за обработването на лични данни на кандидати, които кандидатстват за свободни работни места в JET.

Какви лични данни обработваме и защо 

Личните данни в тази Декларация, наричани още „Вашите данни“, означава всяка информация или набор от информация, от която можем да установим пряко или непряко Вашата самоличност, по-конкретно чрез идентификатор, напр. име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и т.н. Тя не включва данни, от които са премахнати данните за самоличност (анонимни данни).  

Ние събираме Вашите данни директно от Вас, независимо дали са получени лично или по електронен път чрез виртуални срещи или формуляри.

В JET се ангажираме да защитаваме поверителността на всички в общността и бихме искали да Ви информираме чрез тази Декларация относно личните данни, обработвани в рамките на процеса на кандидатстване и набиране на персонал в JET и начина, по който обработваме Вашите лични данни и целите на обработването.     1. Процес на кандидатстване

JET обработва лични данни за Вас, защото сте кандидатствали за свободно място в JET. Ние обработваме Вашите данни за процеса на подбор и се надяваме да Ви приветстваме в бъдеще като служител на JET. Правното основание за това обработване е, че считаме Вашето заявление за искане за предприемане на стъпки преди сключването на договор (трудов договор) за спазване на нашите правни задължения или за защита на нашите законни интереси и/или всяко друго правно основание, разрешено по друг начин в съответствие с приложимия регламент за защита на данните. Когато това се изисква или разрешава от закона, ние можем да обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие. Ако се основаваме на Вашето съгласие като правно основание за обработване на Вашите лични данни, можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

JET цени разнообразието и приобщаването. Равните възможности за заетост означават, че предлагаме еднакво отношение към всички кандидати. За да осигурим равни възможности за работа, както е разрешено или изисквано от местното законодателство, може да събираме за тази цел чувствителни лични данни или данни за пол.

Ние обработваме само лични данни, които ни предоставяте чрез уебсайта, формуляра за кандидатстване, изпратените автобиографии или по друг начин по време на процеса на кандидатстване. Можем да обработваме следните лични данни за целите, описани по-горе:


 • Име 
 • Данни за самоличност 
 • Данни за контакт 
 • Данни за адрес 
 • Данни за заетостта 
 • Данни за образование 
 • Документи за самоличност 
 • Данни за право на работа (ако е приложимо) 
 • Данни за семейно положение (ако е приложимо) 
 • Пол (с Ваше съгласие) 

По Ваше искане ще Ви предложим подкрепа и съдействие чрез екипи за привличане на таланти и нашите комуникационни канали. Съгласно Вашите предпочитания, ние ще се свържем с Вас по телефона или по имейл, за да Ви предоставим информация относно Вашето заявление и за да изпълним Вашите искания. Ако сте изразили интерес към персонализирани препоръки за възможности за работа, можем да Ви информираме за наличните възможности за работа в рамките на JET. 

     2. Оценки на заявлението
JET може да Ви помоли да бъде направена оценка по време на процеса на кандидатстване. Тези оценки се провеждат, за да се получи добро разбиране на Вашите компетенции. Вашите отговори в оценките ще бъдат оценени, вероятно по автоматизиран начин (за повече информация вижте раздела за автоматизирано вземане на решения) и въз основа на оценката ще бъде взето решение за Вашето заявление. Правното основание за това обработване е, че считаме оценките за необходими, за да предприемем действия преди сключването на договор (трудов договор). Можем да обработваме следните лични данни за целите, описани по-горе:

 • Име 
 • Данни за самоличност (ако е приложимо) 
 • Данни за контакт 
 • Данни от оценка 

     3. Проучване на удовлетвореността на кандидатите

За гарантиране, че нашите услуги са в съответствие с Вашите предпочитания и за подобряване на нашите услуги и платформи, JET може да се свърже с Вас за провеждане на проучвания; като, но не само, анкети. Ние Ви изпращаме тези типове комуникации само с Вашето предварително съгласие, освен ако това не е необходимо съгласно приложимото законодателство. Участието в това изследване е напълно доброволно. Ако не желаете да получавате тези анкети, можете да се отпишете от тях в придружаващите съобщения. Можем да обработваме следните лични данни за целите, описани по-горе:

 • Име 
 • Данни за контакт 
 • Данни от проучване 
 
     4. Проверка на квалификацията и/или референцията
По време на процеса на кандидатстване JET може да изисква от Вас да предоставите информация за или да направим проверка на квалификацията и/или референцията. Тези проверки се извършват само ако е разрешено от закона и ако JET счита, че това е необходимо за работата, за която сте кандидатствали. Правното основание за това обработване е, че считаме Вашето заявление за искане за предприемане на стъпки преди сключването на договор (трудов договор) за спазване на нашите правни задължения или за защита на нашите законни интереси и/или всяко друго правно основание, разрешено по друг начин в съответствие с приложимия регламент за защита на данните. Когато това се изисква или разрешава от закона, ние можем да обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие. Ако се основаваме на Вашето съгласие като правно основание за обработване на Вашите лични данни, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Можем да обработваме следните лични данни за целите, описани по-горе:

 • Име 
 • Данни за самоличност (ако е приложимо) 
 • Данни за контакт 
 • Данни за адрес (ако е приложимо) 
 • Данни за образование (ако е приложимо) 
 • Документи за самоличност (ако е приложимо) 
 • (Криминални) Данни за подсъдимост (ако е приложимо) 
 • Данни за справка (ако е приложимо) 

     5. Информация, която JET може да събира чрез други източници 

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, в допълнение към нашите канали за набиране на персонал или уебсайтове за кариерно развитие, можем да получим също информация за Вас от други източници, като например чрез Вашите взаимодействия със служители на JET или от трети страни, като специалисти по подбор на персонал, агенции за набиране на персонал, платформи на социални медии, като LinkedIn или други уебсайтове в интернет (в съответствие с такива известия за поверителност на трети страни). Правното основание за това обработване е, че считаме Вашето заявление за искане за предприемане на стъпки преди сключването на договор (трудов договор) за спазване на нашите правни задължения или за защита на нашите законни интереси и/или всяко друго правно основание, разрешено по друг начин в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Когато се изисква или е разрешено от закона - Вашето съгласие. Ако се основаваме на Вашето съгласие като правно основание за обработване на Вашите лични данни, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Можем да обработваме следните лични данни за целите, описани по-горе:


 • Име 
 • Данни за самоличност 
 • Данни за контакт 
 • Данни за заетостта 
 • Данни от оценка (ако е приложимо) 

     6. Анализ

JET може да използва също Вашите лични данни, за да анализира Вашето използване на приложения на JET и/или инструменти на трети страни, използвани в рамките на организацията JET, за да подобри приложенията/инструментите, които използвате, и да наблюдава Вашето представяне, когато е приложимо. Правното основание за тази дейност по обработване е, че тя е необходима за защита на законен интерес на JET (анализ и отчитане), както е определено в приложимите закони. Когато това се изисква или разрешава от закона, ние можем да обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие. Ако се основаваме на Вашето съгласие като правно основание за обработване на Вашите лични данни, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Освен това обработваме данни, които ни предоставяте непряко, защото JET използва бисквитки за функционални, аналитични и маркетингови цели. Моля, вижте нашата Декларация за бисквитки за повече информация за това. 

     7. Посещения в помещението на JET


Ако посетите нашите помещения, от съображения за сигурност и в съответствие с местните изисквания, може да запишем Вашите лични данни чрез видео или други електронни, цифрови или безжични системи или устройства за наблюдение (напр. CCTV). Правното основание за тази дейност по обработване е, че тя е необходима за защита на законен интерес на JET, както е определено в приложимите закони за защита на данните. 

     8. Предотвратяване на измами и включване в черен списък 

Ние обработваме също лични данни, за да предотвратим измами и други форми на злоупотреба в и чрез нашите услуги, като отхвърляне на кандидат с неправомерно поведение (например, използване на дискриминационен език, сексизъм, расизъм, фалшиви документи, груб речник / поведение или непрофесионално поведение, или подобни) по време на процеса на набиране на персонал. Правното основание за тази дейност по обработване е, че тя е необходима за защита на законен интерес на JET (предотвратяване на измами) или за спазване на нашите правни задължения. Личните данни, които могат да бъдат обработвани с цел предотвратяване на измами, са: 


 • Име 
 • Данни за контакт
 • Информация за устройството 
 • IP адрес 
 • Информация за браузъра 

     9. Конкурси и кампании

JET може да организира периодично конкурси или кампании за Вас. Вашето участие в тези конкурси винаги е доброволно и въз основа на Вашето съгласие. Ако се основаваме на Вашето съгласие като правно основание за обработване на Вашите лични данни, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Личните данни, обработвани за тези конкурси и/или кампании, зависят от спецификата на съответния конкурс/кампания. 

Допълнителни цели 
Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, описани по-горе, освен ако не считаме основателно, че трябва да ги използваме по друга причина и че тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако искаме да използваме данните за друга цел, ще предприемем подходящи мерки, за да Ви информираме в съответствие със значимостта на промените, които правим. Моля, имайте предвид, че можем да обработваме Вашата лична информация без Ваше знание или съгласие в съответствие с горепосочените правила, когато това се изисква от приложимото законодателство.

 
Автоматизирано вземане на решения и профилиране 
За целите, описани по-горе, може да използваме автоматизирано вземане на решения и профилиране. Автоматизирано вземане на решения се извършва, когато определена електронна система използва лични данни, за да вземе решение без човешка намеса. Ние гарантираме, че са взети мерки за защита на Вашите права, когато използваме автоматизирано вземане на решения. 

Няма да се вземат решения за Вас, които биха Ви засегнали значително, въз основа единствено на автоматизирано вземане на решения, освен ако нямаме законно основание за това и сме Ви уведомили. Ако искате да възразите срещу този вид обработване, можете да се свържете с нас чрез нашия формуляр за поверителност. След това ще преминем към преоценка на ситуацията и/или ще Ви предоставим повече информация за това защо и как е взето такова автоматизирано решение.


Възраст 
Нашият уебсайт и свободните работни места не са предназначени за лица, определени като непълнолетни според приложимите местни закони, нито възнамеряваме да събираме лични данни на посетители на уебсайта, които са под определената законна възраст. Въпреки това, не можем да проверим възрастта на посетителите или кандидатите. Съобразно с това съветваме родителите и/или законните настойници да следят онлайн дейностите на децата си, за да предотвратят събирането на личните им данни без родителско съгласие. Ако считате, че сме събрали лични данни на непълнолетно лице без съгласие, моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за поверителност. След това ще преминем към изтриване на тези данни.


Споделяне с други лица 
JET може да работи с други компании в рамките на групата JET и други трети страни, за да извърши описаната по-горе обработка. 

Тези дружества от групата и трети страни могат да обработват Вашите лични данни от наше име като обработващи данни или като независими администратори на данни (или на длъжност, определена или посочена по този начин съгласно приложимото законодателство за защита на данните; включително концепти, като еквивалентните на администратор или обработващ лични данни) и да имат достъп до Вашите лични данни за целите, описани в настоящата декларация за поверителност. Ние изискваме от компаниите от групата и третите страни да ги защитават в съответствие със стандартите, посочени в настоящата декларация за поверителност, и вземаме подходящи мерки съгласно приложимите закони за защита на данните, за да гарантираме същото ниво на защита и поверителност на Вашите лични данни.  

Можем също да предоставяме Вашите лични данни на други трети страни, когато е уместно или се изисква от приложимото законодателство или регламент (включително съдебна заповед или искане на правен орган) или когато считаме, че разкриването е необходимо за упражняване, установяване или защита на законни права или за защита на интереси от първостепенно значение на определено лице. Такива трети страни администратори могат да включват правоприлагащи органи. 

Можем също така да разкрием Вашите лични данни на всяка компания или потенциален купувач на всички или по същество всички наши активи във връзка с всяка продажба или прехвърляне на тези активи.


Вашите лични данни може да бъдат споделяни със следните страни:

 • Свързани дружества, дъщерни дружества и/или компании от групата JET 
 • Доставчици на софтуер, като доставчици на услуги за софтуер, хостинг, поддръжка на приложения, доставка, логистика, информационна сигурност и др.
 • Партньори за изпълнение
 • Фирми за проучване на удовлетвореността
 • Професионални консултанти (включително фирми за подбор на персонал)
 • Правоприлагащи, правителствени или регулаторни органи (включително застрахователни компании, органи за издаване на визи и данъчни органи) 
 • Бъдещи купувачи
 • Всяка друга страна, ако сте дали съгласието си за разкриването

Уебсайтове на трети страни
Нашият уебсайт може да включва връзки към уебсайтове на трети страни. Когато осъществявате достъп до такива уебсайтове на трети страни, имайте предвид, че всеки от тези уебсайтове има своя декларация за поверителност. Въпреки че JET полага големи грижи при избора на уебсайтове, към които да предоставя връзка, не можем да поемем отговорност за начина, по който те обработват Вашите лични данни.

Къде се изпращат Вашите данни 
Ако се намирате в Европейското икономическо пространство (ЕИП), Израел, Австралия, Нова Зеландия и Канада, моля, имайте предвид, че можем да обработваме и/или прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП, Израел, Австралия, Нова Зеландия и Канада. Това може да включва прехвърляне или достъп до личните данни от други юрисдикции, включително юрисдикции, които може да не предоставят ниво на защита, еквивалентно на Вашите местни закони или законите за защита на данните („Държава, за която не е издадено решение за адекватно ниво на защита на личните данни”). Когато прехвърляме лични данни извън ЕИП, Израел, Австралия, Нова Зеландия и Канада, ще вземем предвид всички приложими законови задължения, свързани с трансферите на лични данни, а в държава, за която не е издадено решение за адекватно ниво на защита на личните данни, ще разчитаме на подходящи предпазни мерки, включително одобрени от ЕК стандартни договорни клаузи или друг законосъобразен обвързващ механизъм за прехвърляне съгласно приложимото законодателство за защита на данните.  

Независимо от взетите от нас предпазни мерки, когато Вашите данни се прехвърлят в държава, за която не е издадено решение за адекватна защита на личните данни, те може да бъдат предмет на законите на държавата, в която се съхраняват, и може да подлежат на оповестяване пред правителствата, съдилищата, правоприлагащите или регулаторните агенции на тази друга държава съгласно нейното законодателство.

Колко време съхраняваме Вашите данни
Ние ще запазим Вашите лични данни само за периода, необходим, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазване на всички законови, счетоводни или отчетни изисквания. За да определим подходящия период за съхранение на лични данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от щета от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ги обработваме, дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите правни, договорни или подобни изисквания за запазване на Вашите лични данни.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни, за да не може повече да бъдат свързани с Вас, в който случай може да използваме такава информация без допълнително уведомление до Вас. 


Права, въпроси или жалби
Информираме Ви, че по отношение на личните данни, можете да упражнявате правата, предвидени в приложимите закони за защита на данните, които може да включват правото на искане на достъп до, корекция, изтриване на лични данни или ограничаване на обработването, както и да възразите срещу обработването, правото на преносимост на данните, да оттеглите съгласието си по всяко време (без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето), както и да подадете жалба до надзорен орган.

Моля, имайте предвид, че комуникациите по имейл не са винаги сигурни. Съобразно с това, моля, не включвайте чувствителна информация в имейлите си до нас.

Ще направим всичко възможно, за да отговорим на Вашето искане навреме и безплатно, освен когато това би изисквало прекомерни усилия. В определени случаи може да Ви помолим да потвърдите самоличността си преди да можем да действаме по Ваше искане.

Важно е Вашите лични данни да се поддържат точни и актуални. Ако има промяна в някои от личните данни, които съхраняваме за Вас, моля, информирайте ни, докато имаме тези данни. Ако споделяте с нас данни на други хора, Ваша отговорност е да събирате такива данни в съответствие с местните законови изисквания. Например, трябва да информирате за съдържанието на тази Декларация тези други лица, чиито данни ни предоставяте, и да получите тяхното предварително съгласие.


Ако имате други въпроси или оплаквания относно обработването на Вашите лични данни, с удоволствие ще се свържем с Вас. Бихме искали също да чуем мнението Ви, ако имате съвети или предложения за това как да бъде подобрена нашата политика за поверителност. За повече информация относно използването на Вашите лични данни или упражняването на Вашите права, както е посочено по-горе, моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за поверителност или данните за контакт, посочени по-долу. 

Сигурност 
JET се отнася сериозно към защитата на личните данни и затова предприемаме подходящи мерки за защита на Вашите лични данни срещу неправомерно използване, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неоторизирана промяна. 

В рамките на JET ние ограничаваме възможно най-много достъпа до Вашите данни и предоставяме на нашите служители достъп до Вашите данни само на основата „необходимост да се знае“. 


Ако считате, че Вашите лични данни не са защитени адекватно или има индикации за злоупотреба, моля, свържете се с нас чрез формуляра за поверителност

Актуализации на тази Декларация
Можем да актуализираме периодично тази декларация за поверителност в отговор на променящите се правни, технически или бизнес развития. Когато актуализираме нашата Декларация, ще предприемем подходящи мерки, за да Ви информираме в съответствие със значимостта на промените, които правим. Когато това се изисква от приложимото законодателство за защита на данните, ние ще получим Вашето съгласие за всякакви съществени промени в настоящата Декларация за поверителност. 

Насърчаваме Ви да преглеждате периодично настоящата Декларация за най-новата информация относно нашите практики за поверителност. Ще запазим в архив предишните версии на нашата Декларация за преглед от Ваша страна.

Ако имаме локални езикови версии, версията на английски език на настоящата Декларация ще има предимство в случай на противоречия между различните езикови версии.


Свържете се с нас 
Ако имате въпроси или притеснения относно настоящата Декларация и/или нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за поверителност или като се свържете със службата на нашето ДЛЗД тук

Длъжностно лице по защита на данните на Takeaway.com - Takeaway.com Group B.V.
​​​​​​​Piet Heinkade 61 
1019 GM Amsterdam 
The Netherlands (Нидерландия) 

Тази декларация за поверителност може да бъде актуализирана и e актуализирана за последен път на 08.03.2023 г.