img1

Финанси

Финансите са в основата на стратегическото вземане на решения в Takeaway.com. Комбинирайки информация за капитала с целенасочени, точни и надеждни аналитични проучвания, финансовият екип помага да се реализират големи проекти и да се гарантира безпроблемната, ежедневна работа на Takeaway.com.
img1

Аналитичен и гъвкав

Като член на нашия финансов „клуб“, трябва да имаш аналитичен ум и да се чувстваш комфортно да работиш с висшето ръководство. Твоето ежедневие ще бъде абсолютно неповторимо, като се започне от свързването на финансови и оперативни данни до предоставяне на правилната финансова информация на клиентите на нашите отдели. С тази информация, те успяват да разберат наистина как се представят и да решат кой е най-добрия начин да се възползват от възможностите и да преодолеят предизвикателствата. Плюс това, гарантираш, че на техният персонал и доставчици се плаща навреме - ключов аспект за поддържането на репутацията на нашата марка.

Възможности в отдел  „Финанси“